Fullmäktige och nämnder

Fullmäktige och nämnder

 

VÅRA KONTAKTPOLITIKER

Marcus Obligado

Uppdrag: Gruppledare

 
Inger Gemicioglu
[email protected]
Uppdrag: Ersättare I kommunfullmäktige, ersättare I kommunstyrelsen och dess samhällsbyggnads- och miljöutskott, ersättare I budgetberedningen kommunfullmäktige, ersättare i Barn och utbildningsnämnden, ersättare i rådet för funktionsnedsatta.

Anders Erixon
[email protected]
Uppdrag: kommunfullmäktige.

Gunilla Andersson
[email protected] 
Uppdrag: Ersättare i kultur och fritidsnämnden.

Ann Ödlund
[email protected]
Uppdrag: Ersättare I byggnadsnämnden.

Tina Rosen
[email protected]
Uppdrag: ersättare i socialnämnden.

Ulla Hoffmann
[email protected]
Uppdrag: Ersättare i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, Ersättare i styrelse för Tyresö Bostäder, ledamot i demokratiberedningen.