sida

Motioner, interpellationer, enkla frågor och ersättaryttranden

Vänsterpartiet är i opposition i Tyresö. Efter valet 2018 är det ett minoritetsstyre bestående av S, L och Mp. Vi har utslagsrösterna i kommunfullmäktige. Vi driver politik på många sätt, vi lägger motioner (förslag) och ställer interpellationer och enkla frågor till dem som styr. Allt för ett jämlikt, öppet Tyresö för alla! Kontakta oss gärna om du har ett förslag eller en idé på en motion eller annat. Klicka på rubriken så kan du läsa motionen i sin helhet.

Motioner 2017-2020

Interpellationer 2017-2020

Enkla frågor

Ersättaryttranden 

Motioner, 2016 och äldre

Interpellationer, 2016 och äldre

 

Kopiera länk