• Hem
  • Tyresö får 24,5...
Aktuellt

Tyresö får 24,5 miljoner i extra statsbidrag!

 

Vänsterpartiet i Tyresö välkomnar att vi tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna i riksdagen förhandlat fram de extra miljonerna till kommunerna och regionerna. Alla reformer och tillskott som drar den politiska arenan åt vänster är välkomna eftersom det skapar mer medmänsklighet och solidaritet i vårt samhälle. På grund av riksdagens januariavtal förra året har exempelvis värnskatten avskaffats – en statlig skatt på högre inkomst som förstärkt statskassan sedan 1995. Nu får de redan högavlönade och rika mer pengar samtidigt som vi ser att välfärden urholkas.

Vi hör nu kritiska röster om att miljarderna bara är en engångssatsning och enbart täpper till hål i kommunernas och regionernas budget. Vi ser ingen anledning till att satsningen på välfärden inte skulle kunna vara lika stor i framtiden också. Det handlar om politiska reformer och som parti och regering går det alltid att satsa mer på välfärden istället för privatiseringar och nedskärningar.

Vänsterpartiet vill därför föreslå minoritetsstyret i Tyresö (S, MP och L) att de 24,5 miljonerna används till några av följande förslag:

 

  • Förbättrad stödundervisning – ”startkit” till våra grundskolor t ex hörselkåpor, skärmar, myshörnor, små grupprum
  • Upprustning av lokaler och inköp av material till våra fritidsgårdar.
  • Fler musikarrangemang och sommaraktiviteter (t ex gratis sommarkollo)

Äldre och funktionsnedsatta

  • Ökad satsning på välfärdsteknik (hjälpmedel) inom hemtjänst och äldreomsorg
  • Utbildning för anställda i taktil massage (taktik stimulering ger lugn, smärtlindring och trygghet)
  • Ordna sinnesrum (sinnesstimulans för både aktivitet och avslappning)
  • Fler och gratis kulturarrangemang
  • Tillgänglighetsapassning av alla offentliga lokaler
  • Fler sittbänkar och bättre belysning runt om i kommunen

Detta är ett axplock av våra idéer som vi vill ska komma våra invånare och anställda inom skola och omsorg till del.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer!

Inger Gemicioglu, gruppledare, 079-313 04 94, [email protected]

Kopiera länk