Aktuellt

Förhandlingar om förtroendeposter i Tyresö Kommun

Vi nådde inte ända fram, men fick ändå insyn i samtliga styrelser, beredningar och nämnder………. Förhandlingarna mellan socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet är nu klara. Det var jag, Inger Gemicioglu, och Ulla Hoffmann som förhandlade. Läs i bifogad fil om resultatet. artikel till hemsidan om f__rhandlingarna.doc    

Valresultatet i Tyresö Kommun

Den blev för tredje gången en borgerlig majoritet i Tyresö. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tappade mandat, medan Miljöpartiet lyckades ta ett mandat till. Men vi kommer igen……… Valresultat i Tyresö kommunval!     Den borgerliga majoriteten vann med stor marginal i Tyresö och moderata samlings partiet och folkpartiet liberalerna har nu i praktiken egen majoritet. Däremot säger nuvarande kommunalråd Berit Assarsson att hon håller fast vid överenskommelsen att de fyra borgerliga partierna skall styra tillsammans.   Så här blev valresultatet i mandat räknat i Tyresö:   Moderata samlingapartiet                                          21 mandat ( +5) Centerpartiet                                                                2 mandat ( +1) Folkpartiet                                                                    5...

Vår syn på förskola/skola/fritids och fritidsgårdar.

Här kan du läsa en artikel av Mikael Gustafsson, kandidat nr. 3 till kommunfullmäktige. Han beskriver hur det är att sitta i Barn- och Utbildningsnämnden och vad vi kämpar för. Satsa på barnen! Så resonerar vi och det här vill vi göra för att våra barn och unga skall få en bättre framtid och trygg förskola/skola/skolbarnsomsorg och bra fritidsgårdar.     Så här skriver Mikael Gustafsson, Östra Farmarstigen, Vänsterpartiets representant i Barn- och Utbildningsnämnden i en artikel.   Som bilaga kan du läsa en fördjupning om vad vi vill göra för att satsa på barnen. Det är en fördjupning av...

ALLA SKALL HA RÅD MED TANDVÅRD!

Vänsterpartiet arbetar för att alla skall ha råd att gå till tandläkaren. Det skall inte synas på dina tänder, vilken inkomst du har. Därför vill vi att tandvård på sikt skall ingå i högkostnadsskyddet. Ett leende säger… Att ha dåliga tänder är inte bara smärtsamt och opraktiskt. Det är pinsamt också. Man visar inte gärna upp en glugg. Sedan prisregleringen på tandvård avskaffades 1999 har priserna ökat med 80 procent. Det har lett till att allt fler avstår från att gå till tandläkaren därför att de inte har råd. De flesta tycker det är självklart att ingen ska behöva avstå...

Bygg 20 000 nya hyreslägenheter om året.

Vänsterpartiet kräver att det byggs 20 000 nya hyresrätter om året under 10 år. 65 000 hyreslägenheter skall renoveras varje år för att höja standarden. Finansiering av nya hyreslägenheter sker med hjälp av en statlig bostadsfond. Det skall finnas en obligatorisk avgiftsfri bostadsförmedling i alla kommuner. Rätten till bostad skall föras in i socailtjänstlagen. Rätten till en bra hyreslägenhet till ett rimligt pris! Här presenterar Vänsterpartiet sin syn på bostadsfrågan. I Tyresö Kommun har under de senaste 8 åren, då den borgerliga majoriteten styrt, det i princip enbart byggts villor och bostadsrätter. Den stora grupp som saknar sparade pengar och...

Överiktsplan för Tyresö kommun!

Tyresö Kommun skall ta fram en överiktsplan för Tyresö. I bifogad fil kan Du läsa hur vi i Vänsterpartiet vill planera för Tyresös framtid! Vad är en översiktsplan? En översiktsplan talar om hur Tyresö kommun vill använda mark och vatten under den närmaste 15-årsperioden. Den beskriver var kommunen planerar att bygga bostäder, skolor, förskolor och äldreboenden. Den beskriver också var man planerar att bygga nya vägar, gång- och cykelvägar samt vilka grönområden som skall bevaras. En översiktsplan är inte bindande juridiskt utan ett övergripande dokument, som skall ge riktlinjer för hur kommunen planerar. Vad är ett samråd? Enkelt sagt är...

Det blir drygt 500 arbetstillfällen i Tyresö kommun

Här kan du läsa om Vänsterpartiets och Tyresövänsterna förvalskampanj. Vi vill skapa 200 000 tusen nya jobb i Sverige, vilket för Tyresös del innebär drygt 500 jobb under en fyraårsperiod….. 200 000 nya jobb i offentlig sektor – det blir dryga 500 jobb i Tyresö kommun och 12.000 i Stockholms läns landsting!!!!! Nu startar Vänsterpartiet sin förvalskampanj och vårt första krav handlar om att skapa nya jobb!! 1. Varför 200 000 nya jobb inom stat, landsting och kommun? Det enkla svaret är: Därför att de behövs ! Sedan 90-talets början har det bara inom vård och äldreomsorg försvunnit 200 000 arbetstillfällen. Vi har...

KONGRESS 2006 I GÖTEBORG

Enade vi stå – Söndrade vi falla, så sa C-H Hermanson i sitt tal på kongressen. Intrycket från kongressen är att vi hade en bra kongress och att vi alla vänsterpartister gått stärkta ifrån kongressen. I bifogad fil kan du läsa om mina personliga reflektioner från kongressen 2006 som ägde rum den 5-8 januari i Göteborg. Där hittar du de allra viktigaste besluten, så som jag uppfattade det. Vill du läsa mer om kongressen går du in på kongresshemsidan: www.vansterpartiet.se och klickar på kongresshemsidan. Där finns alla tal, inledningsanföranden och valet. Inger Gemicioglu/gruppledare Tyresövänstern