Aktuellt

Bygg 20 000 nya hyreslägenheter om året.

Vänsterpartiet kräver att det byggs 20 000 nya hyresrätter om året under 10 år. 65 000 hyreslägenheter skall renoveras varje år för att höja standarden. Finansiering av nya hyreslägenheter sker med hjälp av en statlig bostadsfond. Det skall finnas en obligatorisk avgiftsfri bostadsförmedling i alla kommuner. Rätten till bostad skall föras in i socailtjänstlagen. Rätten till en bra hyreslägenhet till ett rimligt pris! Här presenterar Vänsterpartiet sin syn på bostadsfrågan. I Tyresö Kommun har under de senaste 8 åren, då den borgerliga majoriteten styrt, det i princip enbart byggts villor och bostadsrätter. Den stora grupp som saknar sparade pengar och...

Överiktsplan för Tyresö kommun!

Tyresö Kommun skall ta fram en överiktsplan för Tyresö. I bifogad fil kan Du läsa hur vi i Vänsterpartiet vill planera för Tyresös framtid! Vad är en översiktsplan? En översiktsplan talar om hur Tyresö kommun vill använda mark och vatten under den närmaste 15-årsperioden. Den beskriver var kommunen planerar att bygga bostäder, skolor, förskolor och äldreboenden. Den beskriver också var man planerar att bygga nya vägar, gång- och cykelvägar samt vilka grönområden som skall bevaras. En översiktsplan är inte bindande juridiskt utan ett övergripande dokument, som skall ge riktlinjer för hur kommunen planerar. Vad är ett samråd? Enkelt sagt är...

Det blir drygt 500 arbetstillfällen i Tyresö kommun

Här kan du läsa om Vänsterpartiets och Tyresövänsterna förvalskampanj. Vi vill skapa 200 000 tusen nya jobb i Sverige, vilket för Tyresös del innebär drygt 500 jobb under en fyraårsperiod….. 200 000 nya jobb i offentlig sektor – det blir dryga 500 jobb i Tyresö kommun och 12.000 i Stockholms läns landsting!!!!! Nu startar Vänsterpartiet sin förvalskampanj och vårt första krav handlar om att skapa nya jobb!! 1. Varför 200 000 nya jobb inom stat, landsting och kommun? Det enkla svaret är: Därför att de behövs ! Sedan 90-talets början har det bara inom vård och äldreomsorg försvunnit 200 000 arbetstillfällen. Vi har...

KONGRESS 2006 I GÖTEBORG

Enade vi stå – Söndrade vi falla, så sa C-H Hermanson i sitt tal på kongressen. Intrycket från kongressen är att vi hade en bra kongress och att vi alla vänsterpartister gått stärkta ifrån kongressen. I bifogad fil kan du läsa om mina personliga reflektioner från kongressen 2006 som ägde rum den 5-8 januari i Göteborg. Där hittar du de allra viktigaste besluten, så som jag uppfattade det. Vill du läsa mer om kongressen går du in på kongresshemsidan: www.vansterpartiet.se och klickar på kongresshemsidan. Där finns alla tal, inledningsanföranden och valet. Inger Gemicioglu/gruppledare Tyresövänstern

Orkanen Stan i Guatemala

Det värsta orkanen sedan 1998 har nu åstadkommit stor förödelse i Guatemala. Minst 30.000 är hemlösa och ett stort antal dog under stormen. Hjälp till att samla pengar!!!!!!! Elisabeth Hedlund drog i all hast igång en insamling för de katasstrofdrabbade i Guatemala. Insamlingen skedde på distriktets halvårskonferens. Tills idag har hon samlat in 4.500 kronor. Många av våra kamrater i Huehuetenango är hemlösa och i stort behov av mat och mediciner. Hjälp därför till att samla pengar för deras akuta överlevnad. Sätt in pengar på vårt solidaritetskonto: 121 29 02-9 och märk talongen ”Katastrofhjälp”. Alla bidrag, stora som små är...

KAMPANJEN RÄTT TILL JOBB – RÄTT PÅ JOBBET

Attackerna på de arbetslösa måste upphöra! Tvärtom måste vi stärka de arbetslösas rättigheter och förstärka a-kassan! Vad Sverige behöver är inte en politik där arbete åt alla ställs emot trygghet och välfärd, utan en politik som har som mål att stärka tryggheten och välfärden genom arbete åt alla. Där går skiljelinjen mellan högern och vänstern i politiken. ARBETE ÅT ALLA – MEN INTE TILL VILKET PRIS SOM HELST! Vänsterpartiet för en politik för jobb på anständiga villkor. Med en utvecklad välfärdspolitik och relativt höga lägsta löner har svenska arbetare sluppit beroende av fattigvård och att ligga samhället till last. Trygghet...

Miljöprojektet i Bulej

Målet är nått och vi kan nu avsluta insamlingen för miljöprojektet. Om du vill hjälpa till i Guatemala, så se vår första artikel om katastrofhjälp efter orkanen Stan. Nu har samtliga hus i byn Bulej, Guatemala, fått sina murade ugnar och kvinnorna och deras familjer framför sitt stora tack till alla er som bidragit för att göra detta möjligt. De 15 000 kronor som saknades för miljöinspektion och att avsluta projektet, har vi nu tack vara alla er som bidragit lyckats samla in. Stort tack från oss i Tyresövänstern och ett Stort tack från kvinnorna i Bulej

Vi antog en handikapplan i kommunfullmäktige den 16 juni

Fortfarande 2005 diskrimineras funktionshindrade varje dag i vårt samhälle och i vår kommun Tyresö. Läs vår syn på handikappolitiken i nedanstående artikel!!! IDAG DEN 23 JUNI 2005 ÄR DET 2019 DAGAR KVAR TILLS SVERIGE SKA BLI TILLGÄNGLIGT FÖR ALLA. DET BÖRJAR BLI BRÅTTOM! Fortfarande 2005 diskrimineras funktionshindrade varje dag i vårt samhälle och i vår kommun Tyresö. Det handlar om att inte komma in i en affär, för det finns trappsteg utanför. Du kan inte ta ut pengar i bankomaten, för bankomaten sitter så högt upp att du inte kan nå det från en rullstol. Om du går på en...