Övrigt

VÄNSTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG 2008

Vänsterpartiet i Tyresö har utarbetat ett alternativt budgetförslag, som skall diskuteras i budgetfullmäktige den 15 november från klockan 15.00. Mötet är i C3L:s aula och är öppet för alla. Här kan du läsa vänsterpartiets inledning till budget 2008. Tyvärr är det just nu fel på hemsidan, så det går inte att lägga in bilder eller bifoga några filer. Så snart felet är avhjälpt, kommer du att kunna läsa hela vårt förslag i en bifogad fil. budget 2008.doc  Nio år av borgerligt styre i vår kommun har satt sina spår, även om vi under de första åtta åren hade en arbetarregering,...

Tio punkter från vårt kommunalpolitiska program 2007-2010

Här kan du läsa om de tio punkter som vi i Tyresövänstern anser är de viktigaste frågorna att satsa på under den kommande mandatperioden. Hela vårt kommunalpolitiska program kommer att läggas ut på hemsidan i mitten av augusti. Skriv gärna och tyck till om våra punkter, e-postadress: [email protected]   Vänsterpartiet satsar på välfärden! Det är slöseri att inte satsa på välfärd och jobb. Nya jobb i offentlig sektor är inte en kostnad, det är en investering i en bättre framtid, t.ex. bättre skola, äldreomsorg och vård. Det är mycket viktigare än att sänka skatten. De som tjänar mest betalar mest,...

Rapport från Tyresövänstern

Vi skall under året ta en ny översiktsplan för Tyresö och vi skall besluta om ett integrationsprogram. Det är också snart dags att börja arbeta med budget inför 2008. Ny översiktsplan Under året kommer vi att få ta ställning till en översiktsplan för Tyresö Kommun. Ett första förslag kommer att diskuteras på kommunstyrelsen den 29 maj. En översiktsplan är ett dokument, som talar om var vi vill bygga bostäder, skolor, förskolor, äldreboenden med mera. Vi i Vänsterpartiet kommer att lägga fram våra synpunkter i ett yttrande. Detta yttrande kommer att läggas ut på hemsidan tillsammans med den borgerliga alliansens förslag....

Vänsterpartiet i Tyresös Budgetförslag 2007

Den 23 november hade vi budgetdebatt i Tyresös kommunfullmäktige. Ulla Hoffmann, Mikael Gustafsson och Inger Gemicioglu var flitigt uppe i debatten och pratade om vårt väl genomarbetade alternativa budgetförslag.    Här nedan kan du läsa en inledning till vårt budgetförslag. I bifogade fil hittar du en sammanfattning av Tyresövänsterns budget 2007. Vill du läsa hela det omfattande förslaget, så maila till [email protected], så får du det skickat via mail BAKGRUNDEN TILL VÅRT BUDGETFÖRSLAG! Valet den 17 september innebar att moderaterna med stödpartier kunde fortsätta att styra i Tyresö med allt vad det innebär. Dessvärre blev det också moderaterna med stödpartier...

Förhandlingar om förtroendeposter i Tyresö Kommun

Vi nådde inte ända fram, men fick ändå insyn i samtliga styrelser, beredningar och nämnder………. Förhandlingarna mellan socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet är nu klara. Det var jag, Inger Gemicioglu, och Ulla Hoffmann som förhandlade. Läs i bifogad fil om resultatet. artikel till hemsidan om f__rhandlingarna.doc    

Valresultatet i Tyresö Kommun

Den blev för tredje gången en borgerlig majoritet i Tyresö. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tappade mandat, medan Miljöpartiet lyckades ta ett mandat till. Men vi kommer igen……… Valresultat i Tyresö kommunval!     Den borgerliga majoriteten vann med stor marginal i Tyresö och moderata samlings partiet och folkpartiet liberalerna har nu i praktiken egen majoritet. Däremot säger nuvarande kommunalråd Berit Assarsson att hon håller fast vid överenskommelsen att de fyra borgerliga partierna skall styra tillsammans.   Så här blev valresultatet i mandat räknat i Tyresö:   Moderata samlingapartiet                                          21 mandat ( +5) Centerpartiet                                                                2 mandat ( +1) Folkpartiet                                                                    5...

Vår syn på förskola/skola/fritids och fritidsgårdar.

Här kan du läsa en artikel av Mikael Gustafsson, kandidat nr. 3 till kommunfullmäktige. Han beskriver hur det är att sitta i Barn- och Utbildningsnämnden och vad vi kämpar för. Satsa på barnen! Så resonerar vi och det här vill vi göra för att våra barn och unga skall få en bättre framtid och trygg förskola/skola/skolbarnsomsorg och bra fritidsgårdar.     Så här skriver Mikael Gustafsson, Östra Farmarstigen, Vänsterpartiets representant i Barn- och Utbildningsnämnden i en artikel.   Som bilaga kan du läsa en fördjupning om vad vi vill göra för att satsa på barnen. Det är en fördjupning av...

ALLA SKALL HA RÅD MED TANDVÅRD!

Vänsterpartiet arbetar för att alla skall ha råd att gå till tandläkaren. Det skall inte synas på dina tänder, vilken inkomst du har. Därför vill vi att tandvård på sikt skall ingå i högkostnadsskyddet. Ett leende säger… Att ha dåliga tänder är inte bara smärtsamt och opraktiskt. Det är pinsamt också. Man visar inte gärna upp en glugg. Sedan prisregleringen på tandvård avskaffades 1999 har priserna ökat med 80 procent. Det har lett till att allt fler avstår från att gå till tandläkaren därför att de inte har råd. De flesta tycker det är självklart att ingen ska behöva avstå...