• Hem
  • Maktskifte i Ty...
Aktuellt

Maktskifte i Tyresö!!

 
Vi är redo.
I måndags, har ett nytt styre presenterats för Tyresö bestående av S, L och Mp. Vänsterpartiet ingår inte i styret men är en del av det parlamentariska underlag som är nödvändigt för att de ska kunna tillträda. Vänsterpartiet förfogar över tre mandat i kommunfullmäktige, tillräckligt för att ge mittenkonstellationen majoritet. Vi har varit tydliga hela valrörelsen och mandatperioden med att vi vill se ett maktskifte i Tyresö och genom att vi säkerställer att den nya konstellationen kan tillträda så uppfyller vi det löftet.
Vänsterpartiet i Tyresö är genom vår roll som potentiell vågmästare en utav de starkaste vänsterkrafterna i Storstockholmsregionen. Vi ämnar använda den styrkan för att bygga ett gott samarbete med konstellationen och diskutera viktiga politiska frågor. Där vi kan komma överens ska vi söka att göra det, i övriga fall kommer vi utgöra Tyresös enda vänsteropposition. Det är en roll vi är redo för.
Vänsterpartiet kommer prioritera en generellt stärkt välfärd, förbättrade arbetsvillkor, trygghet för våldsutsatta kvinnor, omfattande klimatsatsningar och en politik som tar integrationen på allvar.
 
 
 
 
 
 
 
Kopiera länk