• Hem
  • INFORMATION FRÅ...
Aktuellt

INFORMATION FRÅN TYRESÖVÄNSTERNS STYRELSE

Vi i styrelsen och kommungruppen önskar alla våra webbläsare en riktigt god
fortsättning på det nya året. Styrelsen träffas den 14 januari 2013 för att i
första hand planera vårens aktiviteter: bokbord, medlemsmöten, vårt  årsmöte
m.m. Ni kommer att få information om vår planering på webbsidan inom
kort.

Under fliken MOTIONER MM. kan ni se vilka initiativ vi tagit i
kommunfullmäktige under den senaste tiden. Vi har för avsikt att varje månad
vid kommunfullmäktige lägga fram åtminstone en motion för att hålla debatten
levande. Vi kommer också att skicka ett antal insändare till Mitt i Tyresö för
att synas och höras samt väcka debatt i olika frågor.

Har du förslag till
motion, kan du vända dig till vår sekreterare Inger Gemicioglu, e-post:
[email protected] eller ringa på hennes mobil: 070-488 93 95.

Under våren kommer vi också att ta fram en enkät som vi prövar bland
ett antal Tyresöbor för att ta reda på vilka politiska frågor de anser viktigast
att driva här i Tyresö. SÅ MYCKET ÄR PÅ GÅNG UNDER VÅREN 2013.

VARMA  HÄLLSNINGAR

Styrelsen för  Vänsterpartiet i Tyresö

genom Inger Gemicioglu

Kopiera länk