• Hem
  • Våra politiker,...
sida

Våra politiker, styrelsen och politiska sekreterare

POLITISKA FÖRTROENDEUPPDRAG

Gruppledare 

Inger Gemicioglu, [email protected], 079-313 04 94

Kommunstyrelsen

Ledamot: Inger Gemicioglu, [email protected], 079-313 04 94

Ersättare: Ulla Hoffmann, [email protected]

Kommunledningsutskottet

Ersättare: Inger Gemicioglu, [email protected], 079-313 04 94

Stadsbyggnadsutskottet

Ersättare: Inger Gemicioglu, [email protected], 079-313 04 94

Hållbarhetsutskottet

Ersättare: Ulla Hoffmann, [email protected]

Kommunfullmäktige

Ledamot: Inger Gemicioglu, [email protected], 079-313 04 94

Ledamot: Tina Rosén, [email protected], 08-578 298 07 (070-488 98 07)

Ledamot: Gunilla Andersson, [email protected], 070-357 42 59

Ersättare: Tuula Tiilikainen, [email protected]

Ersättare: Lena Hallberg, [email protected]

KOMMUNALA GRUPPEN, alla är ersättare

Barn- och utbildningsnämnden: Inger Lundgren, [email protected]

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: Ulla Hoffmann, [email protected]

Arbetsmarknads- och socialnämnden: Bo Richter, [email protected]

Äldre- och omsorgsnämnden: Inger Lundgren, [email protected] och Ulla Hoffmann, [email protected]

Byggnadsnämnden: Ann Ödlund, [email protected]

Kultur- och fritidsnämnden:  Rasmus Cedergren, [email protected]

Beredningen för medborgardialog och integration: Jorge Obligado, [email protected]

Valnämnden: Jorge Obligado,  [email protected]

Valberedningen: Gunilla Andersson,  [email protected] och Rasmus Cedergren, [email protected]

TyBo, Tyresö bostäders styrelse: Inger Wolf Sandahl, [email protected]

Nacka tingsrätt, nämndeman: Jorge Obligado, [email protected] och Ulla Gribbe, [email protected]

STYRELSEN

Ordförande/ordföranden: vakant

Vice ordförande, kassör och medlemsansvarig: Gunilla Andersson,  [email protected], 070-357 42 59

Ledamot: Albin Linnstrand

Ledamot: Ann Ödlund

Ledamot: Sebastian Fors

Ledamot: Dominik Wohrne

Ersättare: vakant

Adjungerad: Inger Gemicioglu

Adjungerad: Tina Rosén

POLITISK SEKRETERARE

Tina Rosén, [email protected]telefonnummer: 070-4889807

 

 

 

 

 

Kopiera länk