• Hem
  • Våra politiker ...
sida

Våra politiker och styrelsen

POLITISKA FÖRTROENDEUPPDRAG

Gruppledare 

Inger Gemicioglu, [email protected], 079-313 04 94

Kommunstyrelsen

Ledamot: Inger Gemicioglu, [email protected], 079-313 04 94

Ersättare: Ulla Hoffmann, [email protected]

Kommunledningsutskottet

 Ersättare: Inger Gemicioglu, [email protected], 079-313 04 94

Stadsbyggnadsutskottet

Ersättare: Inger Gemicioglu, [email protected], 079-313 04 94

Hållbarhetsutskottet

Ersättare: [email protected]

Kommunfullmäktige

Ledamot: Inger Gemicioglu, [email protected], 079-313 04 94

Ledamot: Tina Rosén, [email protected], 08-578 298 07 (070-488 98 07)

Ledamot: Gunilla Andersson, [email protected], 070-357 42 59

Ersättare: Tuula Tiilikainen, [email protected]

Ersättare: Lena Hallberg

KOMMUNALA GRUPPEN, alla är ersättare

Barn- och utbildningsnämnden: Cicki Granberg, [email protected]

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: Ulla Hoffmann, [email protected]

Arbetsmarknads- och socialnämnden: Bosse Richter, [email protected]

Äldre- och omsorgsnämnden: Vakant och Tina Rosén, [email protected], 08-578 298 07 (070-488 98 07)

Byggnadsnämnden: Ann Ödlund

Kultur- och fritidsnämnden:  Rasmus Cedergren

Beredningen för medborgardialog och integration: Jorge Obligado

Valnämnden: Jorge Obligado

Valberedningen: Gunilla Andersson och Rasmus Cedergren

TyBo, Tyresö bostäders styrelse: Inger Wolf Sandahl, [email protected]

Nacka tingsrätt, nämndeman: Jorge Obligado, [email protected] och Ulla Gribbe, [email protected]

Förvaltningsrätten i Stockholm,  nämndeman: Jim van Wilsem, [email protected]

STYRELSEN Vänsterpartiet Tyresö

Ordförande/ordföranden, vakant

Vice ordförande, kassör och medlemsansvarig, Gunilla Andersson

Sekreterare, Jim van Wilsem

Ledamot: vakant

Förste ersättare, Inger Gemicioglu

Andra ersättare, Bo Richter

Adjungerad, Tina Rosén

Kopiera länk