• Hem
  • Våra politiker ...
sida

Våra politiker och styrelsen

POLITISKA UPPDRAG

Gruppledare Inger Gemicioglu, [email protected], 079-313 04 94

Kommunstyrelsen

Ledamot: Inger Gemicioglu, [email protected], 079-313 04 94

Ersättare: Ulla Hoffmann, [email protected]

Kommunledningsutskottet, ersättare Inger Gemicioglu, [email protected], 079-313 04 94

Stadsbyggnadsutskottet, ersättare Inger Gemicioglu, [email protected], 079-313 04 94

Hållbarhetsutskottet, ersättare [email protected]

Kommunfullmäktige

Ledamot: Inger Gemicioglu, [email protected], 079-313 04 94

Ledamot: Jairo Correa, [email protected], 073-508 76 98

Ledamot: Tina Rosén, [email protected], 08-578 298 07 (070-488 98 07)

Ersättare: Gunilla Andersson, [email protected], 070-357 42 59

Ersättare: Tuula Tiilikainen, [email protected], 073-905 72 32

Kommunala gruppen, alla är ersättare

Barn- och utbildningsnämnden: Cicki Granberg, [email protected]

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: Ulla Hoffmann, [email protected]

Arbetsmarknads- och socialnämnden: Bosse Richter, [email protected]

Äldre- och omsorgsnämnden: Yvonne Sternberg Taubert, [email protected] och Tina Rosén, [email protected], 08-578 298 07 (070-488 98 07)

Byggnadsnämnden: Sara Saxton Chirinos, [email protected]

Kultur- och fritidsnämnden:  Amra Hasanov Bajric, [email protected]

Beredningen för medborgardialog och integration; Jairo Correa, [email protected]

Valnämnden: Jairo Correa, [email protected]

Tyresö bostäders styrelse: Inger Wolf Sandahl, [email protected]

Nacka tingsrätt, nämndeman: Jorge Obligado, [email protected] och Ulla Gribbe, [email protected]

Förvaltningsrätten i Stockholm,  nämndeman: Jim van Wilsem, [email protected]

Styrelsen

Amra Bajric, delat ordförandeskap

Jairo Correa, delat ordförandeskap

Gunilla Andersson, kassör, medlemsansvarig

Jim van Wilsem, sekreterare

Natalia Yatsevska Trazie, ledamot, 

Inger Gemicioglu, första ersättare

Bo Richter, andra ersättare

Kopiera länk