• Hem
  • ETT STARKT NEJ ...
Övrigt

ETT STARKT NEJ I FOLKOMRÖSTNINGEN DEN 23 SEPTEMBER 2012

Nu vet vi det preliminära valresultatet från folkomröstningen.  9 456 Tyresöbor har röstat och av dessa röstade 7 865 NEJ medan JA-sidan fick bara 1 287 röster. De blanka rösterna var 208 och 96 röster förklarades ogiltiga. Valdeltagandet var ganska lågt 29 %, men för att vara en folkomröstning var deltagandet  normalt. Det blev ett NEJ med stor majoritet – hela 83 % röstade NEJ. I vissa områden, där Nätverket Gilla Trygghet – Rösta NEJ kampanjat var valdeltagandet över 40 %, vilket är ett bra resultat.

Nu ska det bli spännande att de hur den borgerliga majoriteten kommer att förhålla sig till folkomröstningens resultat. Fredrik Saweståhl (M), kommunalråd, sade på sista kommunfullmäktige ”att om drygt 50 % går och röstar och det blir en majoritet för NEJ, då får vi väl fundera över om vi ska göra några justeringar”. Risken är att den borgerliga majoriteten helt enkelt struntar i resultatet. Vi i Vänsterpartiet anser att vi självklart ska följa en folkomröstnings resultat och detta oavsett om det hade blivit en majoritet för JA eller NEJ. och hur stort valdeltagandet varit.Uppenbarligen anser borgarna att de kan sätta sig över alla demokratiska spelregler och ifrågasätta folkomröstningar som ett instrument för att öka våra invånares demokratiska insyn och påverkan. DET VORE BEDRÖVLIGT OM SÅ BLEV FALLET!

På onsdag den 26 september kommer kommunen och valnämnden att kontrollräkna rösterna och fastställa det slutliga resultatet. Därefter ska den borgerliga majoriteten träffas och diskutera om de ska ta hänsyn till resultatet. Mycket tyder idag på att de helt enkelt kommer att strunta i folkomröstningen.

Vänsterpartiet, som är en del av Nätverket GILLA TRYGGHET – RÖSTA NEJ tackar alla invånare för att ni gick och röstade och att så många av anser att den dyrare taxan inte ska fortsätta gälla. I nätverket har ingått följande organisationen: PRO, DHR, Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet.

 

Vill Du läsa om hur man röstade i just din vallokal, så går du till följande länk:

http://www.tyreso.se/Kommun_demokrati/Kommuninformation/Resultatet-av-folkomröstningen-2012/

Inger Gemicioglu

Sekreterare i Tyresövänsterna.

 

Kopiera länk