Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet i Tyresö

Samarbetsgruppen mot rasism och främlingsfientlighet

I Tyresö kommun har samtliga partier i kommunfullmäktige bildad en arbetsgrupp för att informera om och bekämpa de rasistiska och främlingsfientliga krafter, som tyvärr alltmer breder ut sig….. Samarbetsgruppen bildades för snart två år sedan. Samtliga partier i kommunfullmäktige, moderaterna, folkpartiet, centerpartiet, kristdemokraterna, socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet är med i arbetsgruppen. Under förra året tog vi fram en gemensam broschyr ” fastna inte i råttfällan”, med information om vad de rasistiska och främlingsfientliga krafternas budskap är i verkligheten. Denna broschyr sändes till samtliga hushåll. Nu under våren är vi några stycken från varje parti, utom centern och kristdemokraterna, som är...

Guatemalaprojektet

Vänsterpartiet i Tyresö har sedan 1999 ett projekt med ett systerparti U.R.N.G i Guatemala, Huehuetenango. Just nu arbetar vi med utbildning för U.R.N.G:s medlemmar. Vi samlar också in pengar för att hjälpa invånarna i byn Bulej att få riktiga ugnar för att förbättra miljön och hälsan. Sedan 1999 har Vänsterpartiet i Tyresö ett projekt tillsammans med U.R.N.G i Huehuetenango. De första två åren använde vi till att lära känna varandras förhållanden. Därefter arbetade vi med att hjälpa kvinnorna i Huehuetenango, byn Bulej, att få sin rösträtt. Eftersom de inte är mantalsskrivna, kan de heller inte rösta. Tack vare oss, och...

Utställning av detaljplan för Sparvvägen – Kommunstyrelsen 2005-01-25

Vänsterpartiet anser att det är fel att den kommunala marken närmast vattnet blir kvartersmark och privatiseras genom försäljning till fastighetsägarna i området. Denna fråga är inte enkel och innehåller moment som gör att det kan känns ”fel” oberoende av vilket beslut kommunen fattar. Som förtroendevalda måste vi därför väga för- och nackdelar mot varandra. För vänsterpartiet har nackdelarna vägt tyngre om vi privatiserar marken. Skälen till detta är följande: Här kan du i bifogad fil läsa alla våra argument får att inte privatisera tomtmark. Du kan också läsa om hur vi ser på byggrätter och tomtstorlekar i Östra Tyresö. Reservationen...