Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet i Tyresö

Orkanen Stan i Guatemala

Det värsta orkanen sedan 1998 har nu åstadkommit stor förödelse i Guatemala. Minst 30.000 är hemlösa och ett stort antal dog under stormen. Hjälp till att samla pengar!!!!!!! Elisabeth Hedlund drog i all hast igång en insamling för de katasstrofdrabbade i Guatemala. Insamlingen skedde på distriktets halvårskonferens. Tills idag har hon samlat in 4.500 kronor. Många av våra kamrater i Huehuetenango är hemlösa och i stort behov av mat och mediciner. Hjälp därför till att samla pengar för deras akuta överlevnad. Sätt in pengar på vårt solidaritetskonto: 121 29 02-9 och märk talongen ”Katastrofhjälp”. Alla bidrag, stora som små är...

KAMPANJEN RÄTT TILL JOBB – RÄTT PÅ JOBBET

Attackerna på de arbetslösa måste upphöra! Tvärtom måste vi stärka de arbetslösas rättigheter och förstärka a-kassan! Vad Sverige behöver är inte en politik där arbete åt alla ställs emot trygghet och välfärd, utan en politik som har som mål att stärka tryggheten och välfärden genom arbete åt alla. Där går skiljelinjen mellan högern och vänstern i politiken. ARBETE ÅT ALLA – MEN INTE TILL VILKET PRIS SOM HELST! Vänsterpartiet för en politik för jobb på anständiga villkor. Med en utvecklad välfärdspolitik och relativt höga lägsta löner har svenska arbetare sluppit beroende av fattigvård och att ligga samhället till last. Trygghet...

Miljöprojektet i Bulej

Målet är nått och vi kan nu avsluta insamlingen för miljöprojektet. Om du vill hjälpa till i Guatemala, så se vår första artikel om katastrofhjälp efter orkanen Stan. Nu har samtliga hus i byn Bulej, Guatemala, fått sina murade ugnar och kvinnorna och deras familjer framför sitt stora tack till alla er som bidragit för att göra detta möjligt. De 15 000 kronor som saknades för miljöinspektion och att avsluta projektet, har vi nu tack vara alla er som bidragit lyckats samla in. Stort tack från oss i Tyresövänstern och ett Stort tack från kvinnorna i Bulej

Vi antog en handikapplan i kommunfullmäktige den 16 juni

Fortfarande 2005 diskrimineras funktionshindrade varje dag i vårt samhälle och i vår kommun Tyresö. Läs vår syn på handikappolitiken i nedanstående artikel!!! IDAG DEN 23 JUNI 2005 ÄR DET 2019 DAGAR KVAR TILLS SVERIGE SKA BLI TILLGÄNGLIGT FÖR ALLA. DET BÖRJAR BLI BRÅTTOM! Fortfarande 2005 diskrimineras funktionshindrade varje dag i vårt samhälle och i vår kommun Tyresö. Det handlar om att inte komma in i en affär, för det finns trappsteg utanför. Du kan inte ta ut pengar i bankomaten, för bankomaten sitter så högt upp att du inte kan nå det från en rullstol. Om du går på en...

Vänsterpartiets Regionalpolitiska program

Nu kan du läsa det helt färdiga regionalpolitiska programmet. Här nedan hittar du en kort sammanfattning av de viktigaste frågorna i vårt nya regionalpolitiska program. Vill du läsa hela laddar nu hem pdf-filen, som bifogas. NYTT PROGRAM OFFENSIV REGIONALPOLITIK FÖR JOBB OCH VÄLFÄRD! Försök med gratis kollektivtrafik, satsningar på infrastruktur och välfärd för att skapa jobb i hela landet och återbäring av Vattenfalls vinster till de vattenkraftproducerande kommunerna är några av punkterna i vänsterpartiets nya regionalpolitiska program som presenterades på fredagen. Vänsterpartiet i Malmö är intresserade av att driva gratis kollektivtrafik på försök. Kostnaden beräknas till mellan 100-200 miljoner kronor...

RÄTT TILL JOBB! RÄTT PÅ JOBBET!

Vänsterpartiets kampanj – Rätt till jobb! Rätt på jobbet har startat och kommer att pågå till årets slut! En viktig kampanj som en motkraft mot de borgerliga partiernas förslag om sänkt a-kassa, höjd avgift för a-kassa m.m. 13 PERSONER PÅ VARJE JOBB! Så ser det ut i Sverige idag! För varje ledigt jobb står det 13 personer i kö. Men bara en kan få det! Betyder det att de andra tolv är lata och odugliga? Det tycker borgarna! De menar att sänkt a-kassa och hårdare tag är vad som behövs för att fler ska börja jobba. Naturligtvis har de fel!...

Miljöprojekt – Murade ugnar till Bulej, Guatemala

Vi har nästan lyckats samla in alla pengar och arbetet med ugnarna har påbörjats. Ännu fattas 20 000 kronor som vi måste samla in…… Kvinnoföreningen Asmuch i Bulej, Huehuetenango, Guatemala har fått hjälp av oss med rösträtt och att bilda en kvinnoförening. Nästa steg är att vi hjälper dem att få riktigt murade ugnar. Både av miljöskäl och hälsoskäl. Det går åt mycket ved till öppna eldstäder inne i husen. Den stickande röken gör också kvinnor och barn ständigt sjuka i luftrörskatarrer. Tack vara solidariska människor har vi lyckats samla in 110 000 kronor. Nu fattas ”bara” 20 000 kronor....

Remiss – Vänsterpartiets internationella program

Vårt nya internationella program är nu ute på remiss. Remisstiden går ut den 20 juni kl. 24.00. Remissyttranden skickas till: [email protected] Förslaget till nytt internationella program är nu färdigt för remissbehandling. Alla medlemmar i partiet, partiföreningar och distrikt har rätt att komma med remissyttranden. Skicka remissyttranden som bifogad word-fil och /eller inklistrat direkt i mailet. Yttrandena skall vara konkreta och innehålla förslag på stryknngar, ändringar eller tillägg i programförslaget. Hänvisa till stycke-numreringen i den utskickade texten. Programmet kommer att omarbetas utifrån inkomna remissyttranden, och sedan skickas ut för behandling på den internationella konferensen den 22-23 oktober i Örebro. Då kommer...