Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet i Tyresö

Vänsterpartiets Regionalpolitiska program

Nu kan du läsa det helt färdiga regionalpolitiska programmet. Här nedan hittar du en kort sammanfattning av de viktigaste frågorna i vårt nya regionalpolitiska program. Vill du läsa hela laddar nu hem pdf-filen, som bifogas. NYTT PROGRAM OFFENSIV REGIONALPOLITIK FÖR JOBB OCH VÄLFÄRD! Försök med gratis kollektivtrafik, satsningar på infrastruktur och välfärd för att skapa jobb i hela landet och återbäring av Vattenfalls vinster till de vattenkraftproducerande kommunerna är några av punkterna i vänsterpartiets nya regionalpolitiska program som presenterades på fredagen. Vänsterpartiet i Malmö är intresserade av att driva gratis kollektivtrafik på försök. Kostnaden beräknas till mellan 100-200 miljoner kronor...

RÄTT TILL JOBB! RÄTT PÅ JOBBET!

Vänsterpartiets kampanj – Rätt till jobb! Rätt på jobbet har startat och kommer att pågå till årets slut! En viktig kampanj som en motkraft mot de borgerliga partiernas förslag om sänkt a-kassa, höjd avgift för a-kassa m.m. 13 PERSONER PÅ VARJE JOBB! Så ser det ut i Sverige idag! För varje ledigt jobb står det 13 personer i kö. Men bara en kan få det! Betyder det att de andra tolv är lata och odugliga? Det tycker borgarna! De menar att sänkt a-kassa och hårdare tag är vad som behövs för att fler ska börja jobba. Naturligtvis har de fel!...

Medlemsmöte den 19 september 19.00-21.00

Plats: Bollmora Föreningsgård. Diskussion om framtida bebyggelse i Tyresö. Nomineringar till partistyrelse, programkommission m.m. Vi träffas och diskuterar var vi vill bygga bostäder, skolor, förskolor, äldreboende och gruppboende för funktionshindrade. Kommunen håller på för fullt att arbeta fram en ny översiktsplan, som vi i Tyresövänsterns skall ta ställning till. Se bilagan till denna artikel. Där kan du läsa om hur tidsplanen för arbetet ser ut. Vill du ha ytterligare information går du till kommunens hemsida: www.tyreso.se och klickar på länken ”planer och kartor”/översiktsplanering/ny översiktsplan. Vi skall också nominera de personer vi vill skall sitta i partistyrelsen, programkommissionen och revisorer. Beslut...

Miljöprojekt – Murade ugnar till Bulej, Guatemala

Vi har nästan lyckats samla in alla pengar och arbetet med ugnarna har påbörjats. Ännu fattas 20 000 kronor som vi måste samla in…… Kvinnoföreningen Asmuch i Bulej, Huehuetenango, Guatemala har fått hjälp av oss med rösträtt och att bilda en kvinnoförening. Nästa steg är att vi hjälper dem att få riktigt murade ugnar. Både av miljöskäl och hälsoskäl. Det går åt mycket ved till öppna eldstäder inne i husen. Den stickande röken gör också kvinnor och barn ständigt sjuka i luftrörskatarrer. Tack vara solidariska människor har vi lyckats samla in 110 000 kronor. Nu fattas ”bara” 20 000 kronor....

Remiss – Vänsterpartiets internationella program

Vårt nya internationella program är nu ute på remiss. Remisstiden går ut den 20 juni kl. 24.00. Remissyttranden skickas till: [email protected] Förslaget till nytt internationella program är nu färdigt för remissbehandling. Alla medlemmar i partiet, partiföreningar och distrikt har rätt att komma med remissyttranden. Skicka remissyttranden som bifogad word-fil och /eller inklistrat direkt i mailet. Yttrandena skall vara konkreta och innehålla förslag på stryknngar, ändringar eller tillägg i programförslaget. Hänvisa till stycke-numreringen i den utskickade texten. Programmet kommer att omarbetas utifrån inkomna remissyttranden, och sedan skickas ut för behandling på den internationella konferensen den 22-23 oktober i Örebro. Då kommer...

Regionalpolitiskt program för Vänsterpartiet

Den 18 mars behandlade partistyrelsen förslaget till regionalpolitiskt program. Den 29 april fattar partistyrelsen definitivt beslut om vänsterns regionalpolitiska program. Det här är mitt land!</ Det här är ditt land!</ från Ale stenar till Norra Lappland</ från Bohus klippor till Gotlands raukar</ Landet, det tillhör dig och mig!</ FÖRSLAG TILL REGIONALPOLITISKT PROGRAM FÖR VÄNSTERPARTIET Under nära tre timmar diskuterade partistyrelsen den 18 mars förslaget till regionalpolitiskt program. Partistyrelseledamöterna föreslog många bra förbättringar. Stockholms distriktet hade inte hunnit svara inom remisstiden och hade ett omfattande ändringsförslag. Bland annat yrkade Måns Almqvist ( Stockholm) på att det skulle finnas en särskilt bilaga...

Samarbetsgruppen mot rasism och främlingsfientlighet

I Tyresö kommun har samtliga partier i kommunfullmäktige bildad en arbetsgrupp för att informera om och bekämpa de rasistiska och främlingsfientliga krafter, som tyvärr alltmer breder ut sig….. Samarbetsgruppen bildades för snart två år sedan. Samtliga partier i kommunfullmäktige, moderaterna, folkpartiet, centerpartiet, kristdemokraterna, socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet är med i arbetsgruppen. Under förra året tog vi fram en gemensam broschyr ” fastna inte i råttfällan”, med information om vad de rasistiska och främlingsfientliga krafternas budskap är i verkligheten. Denna broschyr sändes till samtliga hushåll. Nu under våren är vi några stycken från varje parti, utom centern och kristdemokraterna, som är...

Guatemalaprojektet

Vänsterpartiet i Tyresö har sedan 1999 ett projekt med ett systerparti U.R.N.G i Guatemala, Huehuetenango. Just nu arbetar vi med utbildning för U.R.N.G:s medlemmar. Vi samlar också in pengar för att hjälpa invånarna i byn Bulej att få riktiga ugnar för att förbättra miljön och hälsan. Sedan 1999 har Vänsterpartiet i Tyresö ett projekt tillsammans med U.R.N.G i Huehuetenango. De första två åren använde vi till att lära känna varandras förhållanden. Därefter arbetade vi med att hjälpa kvinnorna i Huehuetenango, byn Bulej, att få sin rösträtt. Eftersom de inte är mantalsskrivna, kan de heller inte rösta. Tack vare oss, och...