• Hem
  • ?page_id=527
sida

Motioner mm.

Motioner

 

Distriktårskonferens

Vikarier

Motion feministiskt persp ideologisk fördjup DÅK2017

Motion patriarkalt våld DÅK 2017

Motion feministiskt perspektiv politiska fokus DÅK 2017

Motion feministiskt perspektiv organisatorisk utmaning DÅK 2017

 

Tyresö

motion ägandedirektiv TYBO

motion extremism

Elevassistenter äldreassistenter sv.

Gällande betyg från årskurs 4 interpellation till Anki Svensson (M) från Marcus Obligado (V)-2

Motion angående CEMR-deklarationen-2

Motion om att starta Stockhols läns första Hälsoträdgård i Tyresö-2

Om att skicka material tillbefolkningen i Gaza interpellation-2

Om nedskärningar i skolan interpellation-2

Om åtgärder för att främja den äldre befolkningens spontanmotion interpellation-2

 

 

Partikongress 2016

eko-eko punktprogram

 

Interpellationer

interpellation angående tillgänglighet i stadsperken i Tyresö

Interpellationsdebbat betyk åk 4-4

Interpellationsdebbat betyk åk 4-3

Interpellationsdebbat betyk åk 4-2

Interpellation om Jämställdhet-2

Interpellation gällande betyg från Åk-2

 

 

 

 

 

 

Kopiera länk