• Hem
  • ?page_id=1166
sida

Motion- och reservationsarkiv

Här kan du läsa en del av de motioner mm. som vi lagt i kommunfullmäktige. Klicka på länken.

2011

Motion 2011-04-08: Socialutskottet och rättssäkerheten

Motion 2011-04-08: Jämställdhet

2013

Motion: Kollektivfil på Tyresövägen

Motion; Bygg billiga lägenheter för ungdomar

Enkel fråga ang.besvarande av interpellationer

 

 

Här kan du läsa de reservationer och särskilda yttranden som vi lagt i kommunstyrelsen och nämnder.

Reservation Kommunfullmäktige 20110414: Äldreomsorgstaxa

Särskilt yttrande kommunstyrelsen20110329: Årsredovisning, budget 2010

Särskilt yttrande kommunstyrelsen 20110329: Sponsring

 

Kopiera länk