Aktuellt

Valfrihetens paradis och skattesänkning med 17 öre 2008!

Vårdval Stockholm och borgarnas valfrihet. Skattesänkning 17 öre och minus 700 miljoner till vård och kollevktivtrafik. Resultatet efter budgetdgarna i landstinget.

Här kan du läsa två pressmeddelanden: Ett handlar om Valfrihetens Paradis och ett om Vänsterpartiets alternativa budgetförslag i landstinget!

 

För vem skapar ni valfrihetens paradis?

[2007-11-27] – Pressmeddelanden

Oppositionslandstingsrådet Birgitta Sevefjord gick i dag till hårt angrepp mot Alliansen när debatten i budgetfullmäktige inleddes.

– Det en märklig ekonomisk politik ni för. När det äntligen finns mer pengar att fördela till utveckling och välfärdens olika delar, då väljer ni att sänka skatten och försämra för människor med stora vårdbehov.

Birgitta Sevefjord kritiserade också Vårdval Stockholm, den "valfrihetsreform" som Alliansen hävdade skulle sätta patienten i centrum, men som mest gynnar den välmående och välutbildade medelklassen i innerstaden.

– Vi tror inte att de fria marknadskrafterna kan lösa de utmaningar vi står inför genom att förvandla medborgaren till kund. Er valfrihet är en valfrihet på de starkas och på producenternas villkor. Ni har ännu inte lyckts förklara hur demenssjuka, psykiskt funktionshindrade, svårt sjuka barn eller alla de som ännu inte hunnit lära sig det svenska språket, ska kunna hävda sin rätt i detta valfrihetens paradis.

För mer information:
Birgitta Sevefjord (v)
Oppositionslandstingsråd
Tel.               070 – 737 41 17       , pressekr.               070 – 737 41 16       

 

 

Vänsterbudget för rättvis fördelning

[2007-11-01] – Pressmeddelanden

Ytterligare en halv miljard vardera till sjukvården och trafiken, föreslår Vänsterpartiet i sitt budgetförslag för 2008 som presenteras i dag. Landstingsskatten ska vara oförändrad, 12,27 per skattekrona, vilket ger ett ökat ekonomiskt utrymme på en miljard mer än alliansens budget.

– Vi tycker inte att låginkomsttagarna – genom en skattesänkning – ska behöva betala för att ytterligare resuser tillförs dem som redan har det gott ställt. Människor med stora vårdbehov får redan betala dyrt när Vårdval Stockholm sjösätts med en utarmning av resurserna till utsatta områden. Alliansen har tydligt bekänt färg vad gäller den framtida sjukvården. De har tidigare förnekat att vi går mot ett system med försäkringsfinansierad sjukvård men nu applåderar de tillkomsten av ett privat barnsjukhus i Stockholm, säger Birgitta Sevefjord (v), oppositionslandstingsråd.

– Också i trafiken väljer alliansen att slå mot de ekonomiskt svaga. Efter att i våras ha slopat enhetstaxan höjer man nu månadskortet med 70 kr. Men vi tänker främst på miljön och vikten av att få fler resenärer till kollektivtrafiken. Därför satsar vi på helt avgiftsfria resor för alla upp till 17 år. Vi vill också belöna de trogna kortköparna genom att erbjuda en "klimatbonus" i form av avgiftsfritt var tolfte månad. En sådan satsning skulle till och med på sikt kunna ge en intäktsökning till SL, säger Vänsterpartiets representant i SL:s styrelse, Gunilla Roxby-Cromvall.

Några satsningar i Vänsterpartiets Budget för alla efter behov:

Hälso- och sjukvård
Gratis akutsjukvård för barn
Akutmottagning för gatuvåldets offer (15 miljoner)
Kostnadsfri mödravård för gravida kvinnor som lever gömda
En särskild klinik för personer med kroniskt trötthetssyndrom (15 miljoner)
En avgiftningsenhet för kvinnor utformas tillsammans med brukare
Sprutbytesverksamhet startas tillsammans med Stockholms stad
Utbyggnad av äldrepsykiatrisk team med specialistkompetens
En särskild mottagning för missbrukare av anabola steroider
Förbättra stödet till anhöriga med fokus på kvinnor (20 miljoner)

Kollektivtrafik
Enhetstaxan återinförs och zonerna avskaffas (170 miljoner från 1/3-08)
Gratis för alla resande under 17 år (80 miljoner)
Avgiftsfritt var tolfte månad – så kallad klimatbonus – för trogna SL-resenärer
Ordentliga satsningar på bättre underhåll och städning
Tvärspårväg syd och t-bana till Nacka tidigareläggs

För mer information:
Birgitta Sevefjord (v)
Oppositionslandstingsråd
Tel.               070 – 737 41 17       

Gunilla Roxby – Cromvall (v)
Ersättare i SL:s styrelse
Tel.               073 – 966 12 92       

 

 

 

 

Kopiera länk