Aktuellt

Rapport från Tyresövänstern

Vi skall under året ta en ny översiktsplan för Tyresö och vi skall besluta om ett integrationsprogram. Det är också snart dags att börja arbeta med budget inför 2008.

Ny översiktsplan

Under året kommer vi att få ta ställning till en översiktsplan för Tyresö Kommun. Ett första förslag kommer att diskuteras på kommunstyrelsen den 29 maj. En översiktsplan är ett dokument, som talar om var vi vill bygga bostäder, skolor, förskolor, äldreboenden med mera. Vi i Vänsterpartiet kommer att lägga fram våra synpunkter i ett yttrande. Detta yttrande kommer att läggas ut på hemsidan tillsammans med den borgerliga alliansens förslag. Vi gör det så snart dokumenten är klara.

Förslag till integrationsplan

I gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden kommer en integrationsplan att fastställas för senare beslut i kommunfullmäktige. Syftet med planen är att underlätta integration mellan invandrare/flyktingar och svenskar. Den skall tydliggöra och utveckla kunskapen om vikten av mångfald, strukturell etnisk diskriminering och integration i alla nämnder, organisatoner och föreningar i Tyresö kommun. Så står det i förslaget! Vänsterpartiet i Tyresö kommer att lägga fram våra synpunkter innan beslut tas. Dessa kommer också att läggas ut på hemsidan så snart de är klara

 

Budget för 2008

Den borgerliga alliansen har beslutat om riktlinjer för budget 2008. Det är riktlinjer som är mycket snävt tilltagna och inte rymmer några egentliga nysatsningar. Löner och inflation räknas upp med 2 procent, vilket vi vet inte räcker för att täcka kommande löneökningar. Det kommer att innebära att de flesta nämnder får fortsätta att skära ned på sina verksamheter och göra "rationaliseringar", som borgarna kallar det. Vi i Vänsterpartiet kommer som vanligt att lägga fram ett alternativt förslag, som beräknas vara klart i mitten av oktober 2007.

Nybyggnation och ombyggnad i Tyresö Centrum

Stora förändringar kommer att ske i Tyresö Centrum. De betyder att ICA bygger ut och fler affärer kommer till. Vi skall också äntligen få en stadspark, något som vi i Vänsterpartiet i Tyresö arbetat för länge. Vi är positiva till mycket, men har en mängd synpunkter på bland annat byggandet av nya bostäder i området. Framförallt vill vi inte bygga lite mycket i Centrala Tyresö och "vi vill ha hyreslägenheter". Det måste vara slut på att bara bygga bostäder för de som har råd att köpa en bostad. Vårt yttrande i Planberedningen kommer före sommaren att läggas ut på hemsidan.

Inger Gemicioglu

Gruppledare för Tyresövänstern

 

Kopiera länk