Aktuellt

Regionalpolitiskt program för Vänsterpartiet

Den 18 mars behandlade partistyrelsen förslaget till regionalpolitiskt program. Den 29 april fattar partistyrelsen definitivt beslut om vänsterns regionalpolitiska program.

Det här är mitt land!</

Det här är ditt land!</

från Ale stenar till Norra Lappland</

från Bohus klippor till Gotlands raukar</

Landet, det tillhör dig och mig!

</

FÖRSLAG TILL REGIONALPOLITISKT PROGRAM FÖR VÄNSTERPARTIET


Under nära tre timmar diskuterade partistyrelsen den 18 mars förslaget till regionalpolitiskt program. Partistyrelseledamöterna föreslog många bra förbättringar. Stockholms distriktet hade inte hunnit svara inom remisstiden och hade ett omfattande ändringsförslag. Bland annat yrkade Måns Almqvist (
Stockholm) på att det skulle finnas en särskilt bilaga med ett storstadsavsnitt. Detta avslogs av partistyrelsen. Istället beslutade man att arbeta in delar av Stockholmsdistriktets ändringsförslag i texten. Partistyrelsen utsåg en redaktionskommitté, som fram till partistyrelsemötet i slutet av april, skall arbeta in förändringarna.
När programmet är klart i sin helhet, kommer vi i Tyresövänstern självklart att lägga ut det på vår hemsida.
Inger Gemicioglu/ ledamot i arbetsgruppen för regionalpolitiskt program

Vi Maila enklast era svhref=”mailto:[email protected]”>[email protected].


Med vänlig hälsning


Regionalpolitiska arbetsgruppen

Siv Holma, sammankallande 070-343 95 83
Stig Eriksson 070-320 79 27
Inger Gemicioglu 070-488 93 95
Sten Lundström 070-343 96 84
Peter Pedersen 070-343 97 54
Björn Öberg, Ung Vänster 073-392 52 95
Mikael von Knorring, sekr.  08-786 49 23

Kopiera länk