Övrigt

Vänsterpartiet i Tyresös Budgetförslag 2007

Den 23 november hade vi budgetdebatt i Tyresös kommunfullmäktige. Ulla Hoffmann, Mikael Gustafsson och Inger Gemicioglu var flitigt uppe i debatten och pratade om vårt väl genomarbetade alternativa budgetförslag.

  

Här nedan kan du läsa en inledning till vårt budgetförslag. I bifogade fil hittar du en sammanfattning av Tyresövänsterns budget 2007. Vill du läsa hela det omfattande förslaget, så maila till [email protected], så får du det skickat via mail

BAKGRUNDEN TILL VÅRT BUDGETFÖRSLAG!

Valet den 17 september innebar att moderaterna med stödpartier kunde fortsätta att styra i Tyresö med allt vad det innebär. Dessvärre blev det också moderaterna med stödpartier som bildade regering, vilket kommer att innebära ytterligare belastningar för kommunerna. Den borgerliga regeringen har redan beslutat om att skära ned i de arbetsmarknadspolitiska insatserna, vilket kommer att leda till att fler blir beroende av a-kassan eller ekonomiskt bistånd från kommunernas socialtjänst. Försämrad ersättning i arbetslöshetsunderstödet, lägre sjukersättning, sänkt tak i sjukförsäkringen kommer att innebära att allt fler blir beroende av kompletterande försörjningsstöd. Dessutom kommer dessa försämringar att innebära att kommunernas skatteintäkter minskar.

 

Det är därför mycket uppseendeväckande att moderaterna med stödpartier inte har tagit någon som helst hänsyn till konsekvenserna av den egna regeringens förslag i det nu framlagda budgetförslaget för Tyresö Kommun. Det innebär förstås att det inte går att ta den höga "budgetmarginalen" på allvar, eftersom vi redan nu vet att de förslag som lagts på riksdagens bord kommer att innebära att marginalen måste utnyttjas.

 

När vi dessutom vet att personalen idag går på knäna, att Tyresö kommun hamnar nästan sist i en undersökning av personaltätheten på förskolor och skolor i Sverige, när vi vet att Tyresö har en hög andel icke- pedagogiskt utbildade förskollärare, när vi vet att sjukfrånvaron bland de anställda är fortsatt hög, inser var och en att det budgetförslag, som nu ligger på kommunfullmäktiges bord, inte kommer att hålla. Det är en budget, som ligger på samma servicenivå som 2006, inga förbättringar eller förstärkningar. En sådan budget kommer i praktiken att innebära nedskärningar för verksamheterna, något som drabbar barn, unga och äldre. Av de 30 miljoner kronor, som avsätta i "budgetmarginalen" går 15 miljoner till att investera i kommunens lokaler, vilket ibland är helt nödvändigt. Men det satsas inte en krona på att investera i personalen, på våra barn och unga eller på våra äldre. Inom förskola, skola och skolbarnsomsorg minskar resurserna med 2.9 miljoner kronor, eftersom de inte får en lönekompensation med 1,3 % till skillnad mot de andra nämnderna, som får 2 %. De 15 miljoner kronor som blir kvar efter avsättningar för reinvesteringar går till det som kallas pensionsavsättningar.

 

Vänsterpartiet kan inte ställa sig bakom ett förslag, som kommer att innebära att de fattiga blir fattigare och att de rika blir rikare. De anställda kvinnorna kommer att, även i fortsättningen, få betala för sin dåliga arbetsmiljö med låga pensioner och utslitna kroppar med fortsatt lönediskriminering. Vänsterpartiet tar ansvar och värnar framför allt om det välfärdssystem vi byggt upp. Vi anser därför att vi måste höja skatten för att garantera att vi kan behålla och långsiktigt förbättra de kommunala verksamheterna. Vi vill satsa på en högre personaltäthet för våra barn och unga. Vi vill att våra äldre ska ha en bra, värdig och trygg ålderdom. Vi vill att vårt flyktingmottagande ska vara värdigt en solidarisk kommun. Vi vill att kvinnolönerna i kommunen skall höjas, så att lönen inte sätta utifrån kön.

 

Därför vill vi höja skatten med 60 öre, där 50 öre går till att förbättra verksamheterna och stärka en hållbar utveckling, både socialt och ekologiskt.

10 öre går till att utjämna löneskillnaderna mellan kvinnor och män i kommunen.

 

För den som tjänar 20 000 kronor innebär vår skattesats en höjning på 120 kronor i månaden. Om vi ska få en långsiktig utveckling i vår kommun, där våra barn, unga och äldre mår bra, där det går att kombinera föräldraskap med förvärvsarbete istället för att en förälder tvingas stanna hemma med vårdnadsbidrag, där våra anställda inte blir sjuka av arbetet, då måste vi aktivt arbeta för en sådan utveckling.

 

Tyresö 2006-11-23

 

För Vänsterpartiet i Tyresö

 

 

Inger Gemicioglu

Gruppledare

 

 budget sammanfattning till hemsidan.doc

Kopiera länk