Övrigt

Vårt kommunalpolitiska program

Vill du veta mer om vilken kommunalpolitik vi för kan du läsa vårt kommunalpolitiska program 2003-2006. Här kan du hitta hur vi ser på skolan, förskolan, äldreomsorg, bostadsplanering och mycket annat.
Snart skall vi börja samla in synpunkter på hur vårt kommunalpolitiska program skall se ut inför nästa mandatperiod 2006-2010. Vi kommer att börja arbeta med detta under våren.
Du som läser den här hemsidan är hjärtligt välkommen med synpunkter på det gamla programmet ( i sin helhet eller vissa speciella frågor). Vi tycker det är väldigt viktigt att höra vad våra Tyresöbor tycker är viktiga frågor att prioritera efter nästa val.
Hör av dig till Inger Gemicioglu – 742 93 95 arbete eller 070-488 93 95 mobil. Du kan också skicka in synpunkter till den här hemsidan.
Det gör du bäst i förslagslådan.
Välkommen med förslag.

Kopiera länk