Aktuellt

ÄLDEOMSORGSKAMPANJEN OCH ANDRA NYHETER 2011-11-11

NYHETER FRÅN VÄNSTERPARTIET 

ÄLDREOMSORGSKAMPANJEN – VEM SKA HJÄLPA MORMOR?

Vänsterpartiet har just nu en riksomfattande kampanj om äldreomsorgen. Lars Ohly sa i ett tal under kommun- och landstingdagarna följande:  ” Vi måste våga bli gamla, måste våga se framåt mot en ålderdom utan en oro att inte få omsorg när vi behöver den.”

Som ett led i kampanjen har Vänsterpartiet kvaliteten på äldreomsorgen i flertalet av landets kommuner.. Resultatet finns att läsa i en rapport ”Släpp ut mormor”. Se länken slapp.ut.mormor

Vänsterpartiet har också tagit initiativ till ett pressmeddelande för alla kommuner som deltagit i undersökningen. Pressmeddelandet från Tyresö som Tyresövänstern bidragit till kan du läsa på följande länk: Äldreboenden i Tyresö granskade

1.GRANSKNINGEN AV CAREMAS ÄLDEBOENDEN

Under den senaste veckan har det framförts allvarlig kritik mot Caremas skötsel av äldreomsorgen. Den 6 november 2011 sändes ett program om Carema, där bland annat vårt eget äldreboende Trollängen var ett inslag. Det är förfärligt att  bland annat läsa att våra äldre får ligga i kissiga blöjor i timtal för att Carema påstår att de testar ut hur länge de håller innan de börjar läcka. Det är inte människovärdigt och en skymf mot våra äldre!  Det måste snarast sättas in åtgärder för att undanröja dessa missförhållanden. Vänsterpartiet har länge ifrågasatt att riskkapitalföretag ska driva äldreomsorg eftersom vinstintresset går före kvaliteten i vården.

Med anledning att Carema driver tre av våra äldreboenden; Trollängen, Krysmyntan och Ängsgården; lämnar Tyresövänstern in en intrepellation i frågan. Vill du läsa hela interpellationen se länk:  Carema 111111 slutlig

2.FOLKOMRÖSTNING OM OMSORGSTAXAN FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSNEDSATTA

Den borgerliga majoriteten röstade i april 2011 fram en höjning av omsorgstaxan för att få in ytterligare 1,5 miljoner kronor till kommunens kassa. Det innebar en höjning av taxan på mellan 600 till 900 kronor i månaden för flera hundra äldre och funktionsnedsatta. Vänsterpartiet anser det speciellt anmärkningsvärt eftersom kommunen i år 2011 beräknas gå med en vinst på 90 miljoner kronor, varav 47 miljoner direkt från verksamheterna. Att i detta läge dra in pengar från våra pensionärer, som arbetat ett helt liv för att få en hyfsad pension, och kanske tvingas avstå från behövlig hjälp är skamligt och oförsvarbart.

För att ändra taxan startade vi tillsammans med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och pensionärsföreningarna en namninsamling för en tvingande folkomröstning.

Vi har lyckats samla in drygt 4 000 namn (3 166 namn krävs för en tvingande folkomröstning, vilket är 10 % av de röstberättigade i kommunen). Namnlistorna överlämnades på torsdagen 27 oktober 2011 till kommunfullmäktiges ordförande Jan Larsson. Nu ser vi fram emot ett beslut om folkomröstning i kommunfullmäktige och det räcker med att vi i oppositionen röstar för detta. Vi ska arbeta hårt för att via folkomröstningen få en ändring av taxan så att ingen ska behöva avstå hjälp för att pengarna inte räcker till.

KOMMUNFULLMÄKTIGE 13 OKTOBER 2011 –  SPÄNNANDE DEBATT OM JÄMSTÄLLDHET

Socialdemokraterna har skrivit en motion om jämställdhet med anledning av att den borgerliga majoriteten i Tyresö endast har valt män till Tyresö Bostäders styrelse Det finns två kvinnor i styrelsen, en socialdemokrat och en vänsterpartist. Jag, Inger Gemicioglu (politisk sekreterare V) lyssnade på den märkliga debatten som varade i en timme. Uppenbarligen förstår oppositionen och framförallt Moderaterna och Folkpartiet inte alls varandra när det gäller denna fråga. Fredrik Saweståhl uppfattade motionen som ett påhopp på Moderaterna och hävdade deras rätt att själva välja förtroendevalda. Oppositionen däremot förde en saklig debatt och försökte lyfta upp debatten till dess rätta strukturella nivå. Vill du lyssna på debatten så hittar du den på följande länk: xxxxx

Ann Ödlund, ordinarie för V i kommunfullmäktige har lämnat in en reservation med bifall till Socialdemokraternas motion. Den hittar du på följande länk:  Reservation avslag principer för ökad jämställdhet (1)

DEN STUNDANDE KONGRESSEN

Vänsterpartiet har en mycket viktig kongress framför sig. Kongressen äger rum i Uppsala den 5 – 8 januari 2011. Där ska bland annat ny partiledare väljas och det är fyra kandidater som kandiderar: Jonas Sjöstedt (tidigare Eu-parlamentariker och numera riksdagsledamot), Ulla Andersson (riksdagsledamot och ekonomisk taleskvinna), Hans Linde ( riksdagsledamot och utrikespolitisk talesman) samt Rosanna Dinamarcha (riksdagsledamot och utbildningspolitisk taleskvinna). Vi i Tyresö ser med spänning fram emot vem av dessa som kongressens valberedning kommer att nominera. Det blir även spännande att följa diskussionen om delat ledarskap eller om vi ska fortsätta med en partiledare. Partistyrelsen har förordat en partiledare enligt den gamla modellen. Detsamma gjorde vi i Tyresö efter ett medlemsmöte. En majoritet på mötet valde att nominera Hans Linde till ny partiledare.

Val av kongressombud är nu klart. Tyresös representant till kongressen blir Anders Erixon med Ann Ödlund so ersättare. Så snart handlingar till kongressen är utskickade kommer styrelsen att kalla till ett medlemsmöte för att diskutera motioner, valen m.m. Medlemsmötet kommer att äga rum någon dag under de två första veckorna av december 2011.

Inger Gemicioglu/politisk sekreterare Tyresövänstern

 

 

 

 

Kopiera länk