Aktuellt

Vår syn på förskola/skola/fritids och fritidsgårdar.

Här kan du läsa en artikel av Mikael Gustafsson, kandidat nr. 3 till kommunfullmäktige. Han beskriver hur det är att sitta i Barn- och Utbildningsnämnden och vad vi kämpar för.

Satsa på barnen!

Så resonerar vi och det här vill vi göra för att våra barn och unga skall få en bättre framtid och trygg förskola/skola/skolbarnsomsorg och bra fritidsgårdar.

 

 

Så här skriver Mikael Gustafsson, Östra Farmarstigen, Vänsterpartiets representant i Barn- och Utbildningsnämnden i en artikel.

 

Som bilaga kan du läsa en fördjupning om vad vi vill göra för att satsa på barnen. Det är en fördjupning av vårt 10-punkts program för att satsa på Välfärden.

 

 

En röst på Vänsterns gör skillnad.

 

Våra barn är vår framtid! Därför satsar vi i Vänsterpartiet på dem!

 

Under de senaste fyra åren har jag haft förmånen att få vara Vänsterpartiets representant i

Barn- och utbildningsnämnden. Men jag kan inte alltid säga att det varit en rolig upplevelse. Medan den borgerliga majoriteten ofta talar sig varm om hur allt är frid och fröjd i förskolor, skolor och på fritidshem känner jag och Vänsterpartiet en allt större frustration över att det inte tillförs tillräckligt mycket pengar och att barngrupperna är alltför stora.

 

Det är självklart att inkomster och utgifter ska gå ihop i en kommunal budget. Men om man från början får allt för lite pengar är marginalerna små och det leder lätt till ekonomiska svårigheter när det sker förändringar som en skola/förskola själv inte kan styra över. Och vad händer när pengarna inte räcker? Jo, det finns i princip bara två sätt man kan minska utgifterna på: mindre antal pedagoger eller fler barn per barngrupp. Det som har hänt på förskolan Ballongen och Nyboda skola är bara två exempel på nedskärningar som drabbar barn och som beror på att det finns för lite pengar till skola och förskola.

 

Hur man än vrider på statistiken, så ligger Tyresö kommun dåligt till när det gäller antalet pedagoger per barn eller antal barn i barngrupp. Detta måste vi ändra på!

 

Varje enskilt barn måste få chans att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. För att det ska vara möjligt krävs tillräckligt mycket resurser. Med stora barngrupper är det svårt för en pedagog att uppmärksamma varje enskilt barn tillräckligt. Därför är minskade gruppstorlekar för barn den enskilt viktigaste åtgärden för att garantera att varje barn kan nå de mål som finns i läroplan och andra måldokument.

 

Samtidigt som cirka tio procent av eleverna inte når målen i grundskolan har den borgerliga majoriteten satsat extra pengar till de "högpresterande barnen". Det är att driva en klassisk högerpolitik! Det blir som att säga: "Åt den som har ska vara givet".

tyresös barn och unga.doc

Den borgerliga majoriteten har även lagt ned ett antal fritidsgårdar utifrån argumentet "vi har inte råd". Hur kan man på allvar säga att vi inte har råd att satsa på våra barn? Fritidsgårdar är faktiskt ett smart sätt att få ned kostnader, genom deras roll i det förebyggande arbetet mot droger, kriminalitet och utanförskap. Sen kan man inte hjälpa att notera att samtidigt som borgarna la ner fritidsgårdar och på så sätt "sparade" 1,3 miljoner kronor, ökade man politikernas arvoden med 1,3 miljoner kronor…

 

Det handlar därför dels om hur vi prioriterar resurser inom kommunen, men dels även om att vara tydlig: om det behövs, tvekar Vänsterpartiet inte att höja skatten för att möjliggöra att barn och ungdomar får en god utbildning och en bra fritidsverksamhet. Gång på gång har vi i kommunfullmäktige föreslagit skattehöjning, varav den senaste var på 60 öre och gav Barn- och utbildningsnämnden 30 miljoner kronor extra. Merparten av dessa pengar ville vi använda till att minska barngruppernas storlek.

 

En röst på vänsterpartiet är därför en röst för mer pengar till barn och ungdomar! Vi har inte råd att skära ned i skolor, förskolor, fritids och på fritidsgårdar!

 

Mikael Gustafsson               

Ledamot i Barn- och Utbildningsnämnden

 

Läs i bifogad fil vilka krav vi har och vad vi vill jobba för för att satsa på våra barn och unga under mandatperioden 2006-2010

tyresos barn och unga.doc

Kopiera länk