Övrigt

NU STARTAR VI KAMPANJEN OM ÄLDREOMSORGEN!

Vänsterpartiet kommer under vecka 40 – 44 att ha en kampanj om äldreomsorgen i hela landet

Vi här i Tyresö börjar med att samla in namn för att få en folkomröstning om höjningen av omsorgstaxan för äldre och personer med funktionsnedsättningar. Taxehöjningen slår hårt mot låg- och medelinkomstpensionärer. Moderaterna och deras allierade tar in 1,5 miljoner till kommunkassan genom höjningen, trots att Tyresö kommuns budget visar på stora överskott under flera år rad. Ingen kommer längre att få gratis trygghetslarm! Trygghetslarmet kommer att kosta 250 kronor i månaden och det finns risk att många avstår från den extra kostnaden med otrygghet i boendet som följd. Vänsterpartiet anser att trygghetslarm ska vara gratis!

Vi träffas utanför Coop i Tyresö Centrum fredagen den 30 september mellan klockan 16 00 – 18 00 för att samla in namn.

Dessutom kommer vi att stå där lördagen den 8 oktober mellan klockan 12 – 14 00. 

Listor för namninsamling kommer att finnas på plats.

Du som är Tyresöbo, kom och skriv på listan så att det blir en folkomröstning. Tillsammans kan vi ändra ett beslut i kommunfullmäktige som slår hårt mot våra pensionärer som arbetat hårt i hela sina liv, samt mot våra invånare med funktionsnedsättningar som på grund av detta har extra låg pension och betalar extra höga kostnader för medicin, läkarbesök och färdtjänst.

Sedan en tid tillbaka är vi tillsammans med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och representanter för framför allt PRO i full gång med att samla in namn till en ”tvingande folkomröstning”. Enligt den nya lagen behövs 3.200 röster, det vill säga 10 % av alla röstberättigade i Tyresö. I dagsläget har cirka 2 200 namn samlats in, så vi är optimistiska att nå målet.

Du som är medlem eller sympatisör: ställ upp och hjälp till med namninsamlingen!

Listor för namninsamling finns även att ladda ner —> HÄR.

Observera att den som skriver under måste vara boende i Tyresö och uppge hela sitt personnummer för att Länsstyrelsen ska godkänna namnunderskrifterna. De namn som inte har tillhörande personnummer kommer att räknas som ogiltiga röster.  Personuppgifterna kommer inte att användas i något annat syfte än att uppfylla den nya lagen om tvingande folkomröstning.

När du samlat in namn så skickar du listan/listorna till:

Inger Gemicioglu, Björnmossegången 25, 135 34 Tyresö senast den 25 oktober 2011 för att vi ska hinna med att samordna rösträkningen. Observera att du inte kan mejla listorna eftersom Länsstyrelsen vill ha originalen!

Din hjälp kommer att betyda mycket för våra äldre och personer med funktionsnedsättningar!

Vill du veta mera, kontakta vår representant i socialnämnden! Inger Gemicioglu, e-post: [email protected]

Vi återkommer med mer information om äldreomsorgskampanjen – Vem kan hjälpa mormor !

Inger Gemicioglu, ersättare i socialnämnden och politisk sekreterare för Vänsterpartiet Tyresö

 

Kopiera länk