Aktuellt

Bygg 20 000 nya hyreslägenheter om året.

Vänsterpartiet kräver att det byggs 20 000 nya hyresrätter om året under 10 år. 65 000 hyreslägenheter skall renoveras varje år för att höja standarden. Finansiering av nya hyreslägenheter sker med hjälp av en statlig bostadsfond. Det skall finnas en obligatorisk avgiftsfri bostadsförmedling i alla kommuner. Rätten till bostad skall föras in i socailtjänstlagen.

Rätten till en bra hyreslägenhet till ett rimligt pris!

Här presenterar Vänsterpartiet sin syn på bostadsfrågan. I Tyresö Kommun har under de senaste 8 åren, då den borgerliga majoriteten styrt, det i princip enbart byggts villor och bostadsrätter. Den stora grupp som saknar sparade pengar och som kanske inte kan få låna från banken, har inte fått några nya bostäder med få undantag. Denna utveckling kan inte fortsätta. Fler hyreslägenheter i vår kommun är för oss en av de viktigaste valfrågorna. Om vi får ert förtroende i valet i september så lovar vi att vi kommer att arbeta för att bygga fler hyreslägenheter och säga nej till detaljplaner som enbart innebär villor eller dyra bostadsrätter.

Vi återkommer med var vi vill bygga hyreslägenheter i vår kommun i en senare artikel.

 

Här kan du läsa lite mer om Vänsterpartiets argumentation för att vi skall bygga hyreslägenheter.

BYGG 20 000 NYA LÄGENHETER I SVERIGE OM ÅRET!

Rätten till bostad!

En egen bostad skall självklart vara en rättighet!

Vänsterpartiet kräver att 20 000 nya hyresrätter om året byggs under en tioårsperiod och att 65 000 hyreslägenheter per år renoveras under samma period. Staten måste ta sitt ansvar och vara med om att finansiera byggandet, så att hyrorna kan hållas nere.

I varje kommun ska det finnas en bostadsförmedling med bostadsanvisningsrätt. De allmännyttiga bostadsföretagen ska vara kvar och ha som sin uppgift att värna rätten till en bra bostad och boendemiljö på lika villkor i alla delar av landet.

Därför kan bostaden inte vara en handelsvara!

Vänsterpartiet menar att rätten till en egen bostad ska skrivas in i Socialtjänstlagen. Det är ingenting annat än en politik för rättvisa. Bostadsbrist en fara för hälsan! Att ha någonstans att bo är en social rättighet!

Om endast bostadsrätter byggs eller flotta hyresbostäder till höga hyror, kommer snart en stor del av befolkningen inte att ha råd med det väsentliga för överlevnaden: d.v.s. en säng att sova i bakom en stängd dörr.

Kommunerna måste ta sitt ansvar för att invånarna ska kunna hyra sig en billig men bekväm bostad, där de med hälsan i behåll kan leva tryggt med sin familj. Bostadsrätter är ingen lösning för oss, som inte har så mycket pengar och som kanske inte ens har något jobb.

Bygg efter människor behov!

Vi måste bygga lägenheter som är tillgängliga för funktionshindrade och gamla, eller som fungerar för en stor familj med många barn. Inför kommunala bostadsförmedlingar, som kostnadsfritt fördelar varje lägenhet som blir ledig till dem som bäst behöver den. Det är väl känt att en person utan jobb har svårt att få en bostad. Men det är också så att en person utan bostad har svårt att sköta sitt jobb, sina studier och sin egen hälsa.

En mot sju!

Varför bor herr Guldhjelm ensam i en sjurumsvilla, när familjen Ahmad bor sju personer i en etta? Det är inte enbart för att Guldhjelm har högre inkomst. Ahmads har gång på gång försökt få tag på något större utan att lyckats. Bostadsrättsföreningen blir störd av de många barnen och banken litar inte på att de vuxna har fast anställning. Detta är diskriminering och det måste stoppas.

Men det måste också byggas billiga hyresrätter så att alla får plats. Och de behöver inte ligga i de redan trånga och nedslitna höghusområdena. Bygg på tomten mellan villorna! Där finns utrymme och grönska, som barnen behöver. Och Guldhjelm behöver komma loss ur sin självvalda isolering och träffa lite folk.

Bryt utanförskapet!

Det är dags att göra något för de människor som lever helt utanför samhället, enligt sekelgamla traditioner. Dessa människor umgås bara med sina landsmän och lär sig inga språk. De har egna föreningar för likasinnade och deras barn är hårt hållna och skyddas från nya intryck. Jag talar om de helsvenska överklassområdena där isolering och ignorans fått ta över istället för stimulans och möten med olika människor.

Det är dags att bryta upp de här områdena genom att bygga nya hyresrätter, förstärka butiksutbudet, förbättra kollektivtrafiken och reformera skolorna till internationell mångfald! Sverige har inte råd att underhålla det traditionella livet i vita enklaver. Det räcker inte till en värld av global konkurrens, migration och växande kunskap.

Bygg hyresbostäder i villakvarteren!

Segregationen har genom åren fått ett ansikte genom föreorternas höghusbebyggelse. Borgarnas medicin är att högljutt tala om en utförsäljning av allmännyttiga bostadsföretag, så att bostadsmarknaden kan styras av människors efterfrågan och fria val. Som vanligt är det hyresbostäderna man attackerar och i synnerhet de som ligger i förorterna. Så får förorternas invånare klä skott för alla möjligt misslyckanden.

Är detta den sanna bilden av verkligheten? Eller borde borgarna se sig om i den egna bakgården? För vilken mångfald finner man i villornas Djursholm eller Gåshagas gräddhylla? Är det inte i själva verket här som den mest utbredda segregationen går att finna? Här är bristen på mångfald närmast fullständig.

Vi går definitivt mot ett samhälle där vi lever alltmer åtskilda i homogena grupper. Detta problem ska tas på största allvar. Men ska verkligen segregationsproblemen tillskrivas de höghusområden, där mångfalden faktiskt finns? Det är hög tid att detta problem uppmärksammas och att bristen på mångfald i upplåtelse och boendeform, som präglar områdena åtgärdas. Bygg hyresrätter – och bygg där det behövs – i utkanternas segregerade villaområden!

 

 

Kopiera länk