Aktuellt

Överiktsplan för Tyresö kommun!

Tyresö Kommun skall ta fram en överiktsplan för Tyresö. I bifogad fil kan Du läsa hur vi i Vänsterpartiet vill planera för Tyresös framtid!

Vad är en översiktsplan?En översiktsplan talar om hur Tyresö kommun vill använda mark och vatten under den närmaste 15-årsperioden. Den beskriver var kommunen planerar att bygga bostäder, skolor, förskolor och äldreboenden. Den beskriver också var man planerar att bygga nya vägar, gång- och cykelvägar samt vilka grönområden som skall bevaras. En översiktsplan är inte bindande juridiskt utan ett övergripande dokument, som skall ge riktlinjer för hur kommunen planerar.

Vad är ett samråd?Enkelt sagt är det din möjlighet som Tyresöinvånare att tycka till om hur just Du vill att Tyresö kommun skall se ut. Alla invånare har rätt att framföra sina åsikter. Samrådet pågår under tiden 1 mars – 31 maj 2006 och under den tiden kan Du lämna dina synpunkter. Hela förslaget till översiktsplan hittar Du på kommunens hemsida under adress:


www.tyreso.se/oversiktsplan. Det är mycket att läsa, men Du kan också välja att läsa om just det område Du bor i. Vill du framföra Dina synpunkter, så skicka dem till: Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen, 135 81 Tyresö. Märk kuvertet ”Översiktsplan” och skriv helst Ditt namn och Din adress.

Är partierna överens om hur Tyresö skall se ut i framtiden?Nej, självklart har vi olika syn på hur Tyresö skall bebyggas, var skolor, förskolor och äldreboendet skall ligga. Därför har vi i Vänsterpartiet skrivit en väldigt omfattande reservation i planberedningen, där Mikael Gustafsson är Vänsterpartiets representant.


I bifogad fil kan Du i sammanfattning läsa om hur vi i Vänsterpartiet vill planera för Tyresö under de kommande 15 åren. Vår långa reservation kan de beställa antingen genom att skicka e-post till: [email protected] eller [email protected]. Som Du ser i den bifogade filen kan du också kontakta oss på telefon. Vi skulle bli väldigt glada för just Dina synpunkter om hur Du vill att Tyresö skall se ut i framtiden, så tveka inte att kontakta oss. Vi kommer också gärna på möten som olika föreningar har och berättar om hur vi ser på Tyresös framtid.

Till sist, glöm inte att läsa bifogad fil, som innehåller de viktigaste tankarna om hur Tyresö skall se ut i framtiden enligt Vänsterpartiet i Tyresö. Du som är extra intresserat skickar e-post och beställer hela reservationen!

Hör av Dig, vi tar tacksamt emot alla synpunkter!

Inger Gemicioglu, gruppledare


Mikael Gustafsson, vice gruppledare och ledamot av planberedningen

Kopiera länk