Aktuellt

Det blir drygt 500 arbetstillfällen i Tyresö kommun

Här kan du läsa om Vänsterpartiets och Tyresövänsterna förvalskampanj. Vi vill skapa 200 000 tusen nya jobb i Sverige, vilket för Tyresös del innebär drygt 500 jobb under en fyraårsperiod…..

200 000 nya jobb i offentlig sektor – det blir dryga 500 jobb i Tyresö kommun och 12.000 i Stockholms läns landsting!!!!!Nu startar Vänsterpartiet sin förvalskampanj och vårt första krav handlar om att skapa nya jobb!!1. Varför 200 000 nya jobb inom stat, landsting och kommun?


Det enkla svaret är: Därför att de behövs !


Sedan 90-talets början har det bara inom vård och äldreomsorg försvunnit 200 000 arbetstillfällen. Vi har alla märkt bristerna genom att våra barn går i för stora grupper på dagis, i skolan och på fritids. Inom äldreomsorgen kämpar personalen för att ge våra äldre en bra vård – men det behövs fler händer.


Vänsterpartiet anser att vi sliter ut vår personal, som jobbar inom vård och omsorg. Det kan vi se genom alltfler sjukskrivningar och att våra barn och unga inte får den tid som var och en behöver. Personalen räcker helt enkelt inte till. Samma sak är det för våra äldre inom äldreomsorgen.


Vi har också en oacceptabelt hög arbetslöshet och nya jobb inom offentlig sektor minskar arbetslösheten men framförallt höjs kvaliteten på vår välfärd.2. Har vi verkligen råd med det?


Frågan är om vi har råd att låta bli? Idag kostar arbetslöshet, sjukskrivningar och utebliven vård och behandling enorma summor pengar för samhället. Att anställa personal i viktiga verksamheter är en investering, inte en kostnad. Vinsterna för hela samhället är stora om fler får arbete. Vi får bättre fungerande vård, barnomsorg, skola, hemtjänst, narkomanvård osv.


Vi uppskattar att 200 000 nya jobb kommer att kosta 45 miljarder på fyra år. Det kan jämföras med att de borgerliga partierna lovat sänka skatterna med cirka 80 miljarder under de två första åren efter valet!År 2005 var det offentliga sparandet 2005 cirka 37 miljarder. Överskottet i statens budget var cirka 13 miljarder år 2005. Så pengar finns. Det är politiska prioriteringar som avgör hur de skall användas.Om de 200 000 jobben går till arbetslösa, som då får lön istället för A-kassa, så kostar det 17,4 miljarder på 4 år, eller ca 4,4 miljarder för 50 000 jobb på ett år. Om vi till detta också lägger till kostnader för nya lokaler på cirka 20 miljarder under fyra år, så har vi tagit i ordentligt. Jämför detta med statens överskott i budgeten för 2005 på 37 miljarder under ett enda år.3. Det låter dyrt med 45 miljarder?


Ja, visst kan det låta mycket, men pengar som investeras i att fler arbetar istället för att gå arbetslösa och i en bättre fungerande vård, barnomsorg, skola, hemtjänst, socialtjänst osv. är ju knappast bortkastade pengar. Istället för att tala om en kostnad, så ser vi det som en investering.Vi vill använda dessa 45 miljarder av statens pengar på att stärka välfärden och sänka arbetslösheten.
4. Vad betyder detta för Tyresö?


Vi har gjort en uträkning som innebär att det betyder dryga 500 nya arbetstillfällen i Tyresö under den kommande fyraårsperioden eller 125 nya jobb varje år. Du kan bara tänka dig vad det skulle innebära att få anställa fler lärare, förskolepersonal, fritidspersonal och undersköterskor i vår egen kommun. Dessutom skulle Stockholms Läns Landsting få ungefär 12 000 nyanställda inom vården. Finns det någon som inte tror att det skulle höja kvaliteten och förkorta väntetiderna inom vården.Tyresövänstern kommer under våren att göra en kartläggning på varje skola, förskola och fritidshem, var de nya 500 jobbet behövs bäst i vår egen kommun. Du som läser detta och vet var jobben bäst behövs får gärna maila till:  [email protected].Vill du läsa mer om hur vi tänker kring de 200 000 nya jobben, då går du in på valhemsidan


(det finns en länk på vår hemsida längst upp till höger) www.vansterpartiet.se/val. Där finns en hel broschyr om de 200 000 nya jobben och flera valfrågor kommer att publiceras under våren. Vi kommer att återkomma med en valsajt, så snart vi har ett nytt tema att presentera. Så glöm inte bort att kolla på vår hemsida. Har du synpunkter så kan du maila till mig: [email protected] . Jag kommer att se till att jag svarar.Inger Gemicioglu/ordförande och gruppledare Tyresövänstern

Kopiera länk