Aktuellt

KAMPANJEN RÄTT TILL JOBB – RÄTT PÅ JOBBET

Attackerna på de arbetslösa måste upphöra! Tvärtom måste vi stärka de
arbetslösas rättigheter och förstärka a-kassan!
Vad Sverige behöver är inte en politik där arbete åt alla ställs emot trygghet och välfärd, utan en politik som har som mål att stärka tryggheten och välfärden genom arbete åt alla. Där går skiljelinjen mellan högern och vänstern i politiken.

ARBETE ÅT ALLA – MEN INTE TILL VILKET PRIS SOM HELST!

Vänsterpartiet för en politik för jobb på anständiga villkor. Med en utvecklad välfärdspolitik och relativt höga lägsta löner har svenska arbetare sluppit beroende av fattigvård och att ligga samhället till last. Trygghet på jobbet och bra försäkringsvillkor när man blir sjuk eller arbetslös är viktiga förutsättningar för att de anställda ska kunna kräva goda arbetsvillkor och högre löner.

I början på 1990-talet skedde ett systemskifte i svensk politik. Full sysselsättning var inte längre huvudmål för den ekonomiska politiken. I stället prioriterades mycket låg inflation. Detta skedde inte isolerat i Sverige utan var en anpassning till de nyliberala och höger idéer, som dominerade starkt i västvärlden och i EG/EU. Resultatet lät inte vänta på sig. Vi gick från full sysselsättning till massarbetslöshet på några år.

Vänsterpartiet vill ha en politik där full sysselsättning är viktigast. Att borgarna tycker att det är bra med en viss arbetslöshet vet vi. Men får vi socialdemokraterna och miljöpartiet med oss på en politik som sätter sysselsättningen främst?

Vi vill inte se att framtidens arbetare skall ha försämrade villkor utan arbetar istället för att förbättra villkoren. En viktig fråga för oss i Vänsterpartiet är självklart lön på lika villkor oavsett kön. Våra kvinnor, som ofta jobbar i låglöneyrken, måste få högre löner och bättre arbetsvillkor. Hand i hand med kampen mot arbetslösheten går kampen för en förbättrad arbetsrätt.

De otrygga tidsbegränsade anställningarna ökat kraftigt. Den höga arbetslösheten gör att löntagarna, för att överhuvudtaget få anställning, tvingas acceptera dåliga anställningsvillkor. De som har tidsbegränsade anställningar har sämre löneutveckling, får mindre kompetensutveckling och blir sällan befordrade. Dessutom tystnar arbetsplatserna eftersom kritik kan göra att man inte får förlängning. Det blir också omöjligt att planera sitt liv; allt fler tvekar att skaffa barn och det är svårt att få lån till eget boende. Unga LO-kvinnor är den grupp som har de sämsta villkoren. Vänsterpartiet kräver att fast anställning ska gälla och tillsvidareanställning bara ska kunna finnas i undantagsfall.

Under senare år är det tydligt att den nyliberala synen på arbetslösheten styrt politiken gentemot de arbetslösa. De arbetssökande ska förmås ta jobb även till lägre löner De borgerliga partierna är idag helt överens om att ersättningsnivån i a-kassan skall sänkas. De vill tvinga arbetslösa att ta jobb till sämre villkor.
Det beskrivs som ett större problem att de arbetslösa söker för få jobb, än det faktum att det finns för få jobb att söka!
I sann nyliberal anda görs arbetslösheten till ett individproblem istället för det samhällsproblem som det verkligen är. Låga ersättningsnivåer innebär en press nedåt på lönerna. Med en ökad desperation hos de arbetslösa ökar möjligheten för arbetsgivarna att erbjuda jobb i lönelägen som idag inte anses acceptabla. Risken är att vi får en utveckling liknande den vi kan se exempelvis i USA. Människor tvingas ha flera jobb för att klara sin försörjning.
Attackerna på de arbetslösa måste upphöra! Tvärtom måste vi stärka de
arbetslösas rättigheter och förstärka a-kassan!
Vad Sverige behöver är inte en politik där arbete åt alla ställs emot trygghet och välfärd, utan en politik som har som mål att stärka tryggheten och välfärden genom arbete åt alla. Där går skiljelinjen mellan högern och vänstern i politiken.

Läs också bifogad fil ”Arbets åt alla – Visst är det möjligt”, där vi beskriver hur vi vill skapa jobben.

Inger Gemicioglu/gruppledare Tyresövänstern

Vill du veta mer om jobbkampanjen och vänsterpartiets politik gå till vår rikssida: www.vansterpartiet.se. Där kan du klicka dig fram till jobbkampanjen och få veta mycket mer om vår politik.

Kopiera länk