Aktuellt

Medlemsmöte den 19 september 19.00-21.00

Plats: Bollmora Föreningsgård.
Diskussion om framtida bebyggelse i Tyresö.
Nomineringar till partistyrelse, programkommission m.m.
Vi träffas och diskuterar var vi vill bygga bostäder, skolor, förskolor, äldreboende och gruppboende för funktionshindrade. Kommunen håller på för fullt att arbeta fram en ny översiktsplan, som vi i Tyresövänsterns skall ta ställning till. Se bilagan till denna artikel. Där kan du läsa om hur tidsplanen för arbetet ser ut. Vill du ha ytterligare information går du till kommunens hemsida: www.tyreso.se och klickar på länken ”planer och kartor”/översiktsplanering/ny översiktsplan.

Vi skall också nominera de personer vi vill skall sitta i partistyrelsen, programkommissionen och revisorer. Beslut om detta skall tas på vår kongress i januari 2005. Nomineringsstopp är den 3 oktober.

VÄLKOMNA ALLA MEDLEMMAR
Inger Gemicioglu

Kopiera länk