Övrigt

TYRESÖS FÖRSTA SKOLFORUM

Vi anordnade tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet Tyresös första Skolforum. Detta föregicks av diskussioner tillsammans om hur vi på bästa sätt kan lyssna till och få idéer från våra invånare i Tyresö. Den 13 mars klockan 13.30 på biografen Forellen genomförde vi vårt första skolforum, Inbjudna var föräldrar, elever, lärare och skolledare. Vi bjöd också in den borgerliga majoriteten, men samtliga partier tackade nej till att delta. Om ni går in och läser på Dick Bengtssons (M) blogg: http://dickbengtsson.bloggspot.com, så får ni veta varför han (eller moderaterna) inte ville delta. De anser att vårt Skolforum är ett ”vänsterexperiment” och ett ”progandanummer”. Dessutom anser han att det varit fel av oss att använda oss av adressregistret till de föräldrar som har barn i grundskolan. Detta trots att adressregistret är en offentlig handling. Kommer ni ihåg att vi alla i Tyresö och i landet i övrigt, fick ett personligt brev från Fredrik Reinfeldt. Man kan tycka vad man vill om detta, men det är en demokratisk rättighet att skicka personliga brev till Sveriges invånare.

Vi anordnade tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet Tyresös första Skolforum. Detta föregicks av diskussioner tillsammans om hur vi på bästa sätt kan lyssna till och få idéer från våra invånare i Tyresö. Den 13 mars klockan 13.30 på biografen Forellen genomförde vi vårt första skolforum, Inbjudna var föräldrar, elever, lärare och skolledare. Vi bjöd också in den borgerliga majoriteten, men samtliga partier tackade nej till att delta. Om ni går in och läser på Dick Bengtssons (M) blogg: http://dickbengtsson.bloggspot.com, så får ni veta varför han (eller moderaterna) inte ville delta. De anser att vårt Skolforum är ett ”vänsterexperiment” och ett ”progandanummer”. Dessutom anser han att det varit fel av oss att använda oss av adressregistret till de föräldrar som har barn i grundskolan. Detta trots att adressregistret är en offentlig handling. Kommer ni ihåg att vi alla i Tyresö och i landet i övrigt, fick ett personligt brev från Fredrik Reinfeldt. Man kan tycka vad man vill om detta, men det är en demokratisk rättighet att skicka personliga brev till Sveriges invånare.

Tanken med att inbjuda alla partier var att vi tillsammans skulle lyssna till och ta in synpunkter från invånarna. Sedan hade varje parti 3 minuter på slutet att sammanfatta intrycken. Skolforum var inte tänkt som en politisk debatt. Vi kommer att anordna fler Forum före valet, fler Skolforum, Forum med föreningslivet, pensionärsförenngar med mera. Vi hoppas att den borgerliga majoriteten också inser att detta kan vara ett bra sätt att lyssna till invånarna.

Vi hade bjudit in fyra inspiratörer som fick inleda : Robert Nord, tidigare ordförande i Barn- och Utbildningsnämnden i Haninge (Socialdemokrat), Johan Kant, biträdande rektor vid Vikingaskolan i Haninge, Ulla Karin Evik, lärarförbundet samt Moa Lundqvist, ordförande i elevrådet vid Tyresö Strandskolan årskurs 6-9.

Några viktiga synpunkter från våra inspiratörer:

2004 blev Haninge kommun klassad som den sämsta kommunen i Sverige när det gällde grundskolan. Samtliga partier började tillsammans diskutera hur de skulle göra förbättringar. Alla partier var överens om att sätta ”kunskap” i centrum och att grunden för att klara av grundskolan är att alla barn ”knäcker läskoden”. De rensade också bland de sammanlagt 4-5000 mål för grundskolan, som fanns i olika dokument och satte upp tydliga mätbara mål för grundskolan. År 2004 klarade 60 % av eleverna att knäcka läskoden, idag klarar 95 % av eleverna detta.

Johan Kant berättade att regelbunden utvärdering av elevernas kunskaper är ”a” och ”o”. LUS (ett läsutvecklingsschema i 19 punkter) har använts regelbundet i Haninge. Johan sa också att det är viktigt att satsa framför allt i de tidiga årskurserna. Om eleverna inte tidigt knäcker läskoden, så hamnar de efter i alla ämnen i grundskolan. Johan tog också upp att rektorernas främsta uppgift är att vara pedagogiska ledare och vara nära lärarna när det gäller uppföljning och den pedagogiska verksamheten. I Haninge har man på ett flertal skolor anställt ”intendenter” (ekonomer) som tar hand om budget och annat. Rektorerna har därför fått mer tid att vara pedagogiska ledare.

Ulla Karin Evik från LR menade att lärarutbildningen måste utvecklas och moderniseras.För att motverka mobbing behövs det fler vuxna i skolan, framför allt under rasterna för att alla elever ska bli sedda. I Tyresö har många lärare blivit omplacerade eller övertaliga på grund av sjunkande elevunderlag. Ulla Karin ansåg att vi istället borde ta tillfället i akt och satsa på att öka lärartätheten. Tid är en bristvara för lärarna och de har fått en mängd nya arbetsuppgifter. Skolportalen är ett exempel på administration, som tar bort tid med eleverna. Rektorernas roll som pedagogiska ledare måste förbättras. Det är inte acceptabelt att rektorerna sitter två dagar i kommunhuset. Tiden behövs för det pedagogiska ledarskapet. Ulla Karin tog också upp problemet med att lärarnas löner släpar efter. Vi har bland de lägsta lärarlönerna i EU. En civilekonom tjänar i genomsnitt 10 000 kronor mer i månaden före skatt än en lärare. Lärarlönerna måste höjas för att få lärare att stanna kvar och rekrytera nya personer till lärarutbildningen.

Mia Lundqvist ansåg att lärarna har för många administrativa uppgifter. Skolan klarar inte heller av att se till alla barns behov. De duktiga eftersätts och de som har svårigheter får inte tillräckligt med tid. Framför allt bokstavsbarnen (dyslexi, ADHD och andra svårigheter) får inte tillräckligt med stöd. Pengarna för barn med särskilda behov räcker inte.

Mia påpekade att det är svårt att få arbetsro i skolan. Om du är en tyst elev, så blir du hela tiden störd av de som pratar och bråkar på lektionerna. Mycket tid från lärarna går åt till att försöka få klassen att lyssna och tysta ned stökiga elever.

Efter detta följde en frågestund för allmänheten:

Frågor som kom upp var:

  • rektorernas pedagogiska roll
  • fler profilklasser i Tyresö – inte avveckla musikklasserna. Profilklasser efter elevernas intressen stimulerar den övriga inlärningen
  • Tyresös låga ersättning per elev, den så kallade elevpengen är 20 000 kronor lägre än till exempel i Stockholms Stad
  • Hur mycket går att effektivisera och omorganisera arbetet utan ökade ekonomiska resurser

Tre minuter för partierna:

Till sist hade vi som partier 3 minuter att sammanfatta och framföra våra åsikter. Vi samtliga partier i opposition var överens om att vi inte accepterar att Tyresö är bland landets sämsta kommuner när det gäller lärartäthet. Vi betonade också att lärarna måste få mer tid för eleverna och rektorerna för det pedagogiska ledarskapet. Vi får heller inte glömma bort fritidshemmen, som har väldigt stora barngrupper. Det måste bli mindre barngrupper och fler pedagoger för att även fritidshemmen ska få större möjligheter att vara en del av den pedagogiska verksamheten. De anställda på fritidshemmen och grundksolan gör allt för att ha en bra pedagogisk verksamhet.  De sliter hårt med de stora elev/barngrupperna men behöver få en ökad personaltäthet.

Mina egna synpunkter:

Detta var det första Forum vi i oppositionen tog initiativ till och det kändes bra att det kom ett 70-tal personer. Vi hoppas på att fler invånare kommer nästa gång vi har ett Forum. Allänhetens frågor och inspiratörerna gav oss konkreta idéer till vad som är viktigt i vårt program inför valet. Vi tre partier kommer att gå fram med varsitt program, men har definitivt en stor samsyn på vilka förbättringar vi vill göra för våra barn och unga.

Vi i Vänsterpartiet i Tyresö är glada över att vi kunnat vara med och ta initiativ till en fördjupad demokratisk process tillsammans med våra invånare. Vi kommer att genomföra många fler Forum kring frågor som rör miljö, bostadsbyggande, äldre- och handikappomsorg och kultur- och fritid. Vi hoppas att de borgerliga partierna kommer att närvara vid de kommande möten (forum) så att vi kan få en bred politisk diskussion om hur vi skapar ”Ett Tyresö för Alla”.

Inger Gemicioglu/Vänsterpartiet i Tyresö

Kopiera länk