Övrigt

Tyresövänsterns budgetförslag 2005

Vänsterpartiet tar sina vallöften på allvar. Vi måste se till att skolan/skolbarnsomsorgen och förskolan får mer resurser. Vi kan inte fortsätta att ta in allt fler barn i klasserna samtidigt som vi drar ned på lärartätheten. Därför föreslog vi en skattehöjning på 50 öre år 2005!
EN KORT SAMMANFATTNING AV TYRESÖVÄNSTERNS BUDGET 2005

Med vårt budgetförslag och en skattehöjning på 50 öre, kan vi i Vänsterpartiet påbörja arbetet med att uppfylla våra löften inför valet 2002. Vi satsar dryga 30 mkr på att våra barn och ungdomar skall få en bra förskola/skolbarnsomsorg och grundskola. Det är en rejäl förstärkning och kommer att ge möjligheter påbörja utökningen av personaltätheten och skapa mindre grupper inom förskola/skolbarnsomsorg och grundskola.

På Kultur och Fritidsnämndens område tillför vi 2.3 mkr vilket innebär att man kan bedriva en oförändrad verksamhet och återigen börja satsa på fritidsgårdarna.

Inom äldreomsorgen satsar vi nära 2 mkr kronor för att påbörja en ökning av personaltätheten inom särskilda boenden samt påbörja försök med förkortad arbetstid.

Vi avsätter också pengar för förebyggande verksamhet med att permanenta det mobila teamets två heltidstjänster och ge ökat stöd till Kvinnojouren.

Vi fullföljer våra intentioner om att utveckla demokratin och jämställdheten genom att inrätta en tjänst som jämställdhetsutvecklare och vi avsätter mer pengar till Agenda 21 arbetet för att påbörja förverkligandet av ett ekologiskt och socialt hållbart samhälle.

Förutom en skattehöjning så föreslår vi besparingar på dryga 6 mkr, som vi anser är möjliga att göra utan konsekvenser för själva verksamheten. De föreslagna besparingarna handlar om neddragning av administration, mellanchefstjänster, politikerarvoden, konferenser samt stöd till enskilt vägunderhåll.

Vi är övertygade om att flertalet av medborgarna i vår kommun kan acceptera en skattehöjning på 50 öre, om de vet att deras barn, ungdomar kan få en bättre start i livet. Med denna skattehöjning så menar vi i Vänsterpartiet att vi under den här mandatperioden kan ge bättre förutsättningar för att klara av de åtaganden vi har i kommunen. Vi kommer enträget att fortsätta arbetet för att förverkliga vår politik.

Vill du veta ännu mer detaljer om Tyresövänsterns budget 2005 så kan du läsa Mikael Gustafssons ( vice gruppledare) artikel, som på ett utmärkt sätt beskriver hela vår budget.

Kopiera länk