Aktuellt

Utställning av detaljplan för Sparvvägen – Kommunstyrelsen 2005-01-25

Vänsterpartiet anser att det är fel att den kommunala marken närmast vattnet blir kvartersmark och privatiseras genom försäljning till fastighetsägarna i området.

Denna fråga är inte enkel och innehåller moment som gör att det kan känns ”fel” oberoende av vilket beslut kommunen fattar. Som förtroendevalda måste vi därför väga för- och nackdelar mot varandra. För vänsterpartiet har nackdelarna vägt tyngre om vi privatiserar marken. Skälen till detta är följande:

Här kan du i bifogad fil läsa alla våra argument får att inte privatisera tomtmark. Du kan också läsa om hur vi ser på byggrätter och tomtstorlekar i Östra Tyresö.
Reservationen är skriven av Mikael Gustafsson och vi lade fram den i kommunstyrelsen 05-01-25,
Frågan om utställning av detaljplan för Sparvvägen kommer att behandlas på kommunfullmäktige 2005-02-10.
Inger Gemicioglu

Kopiera länk