Aktuellt

Där politiken inte förmår bättre, där måste vi göra något!

Där politiken inte förmår bättre, där måste vi göra något!
 
På Tyresö Gymnasium går drygt hundra ensamkommande ungdomar. Några av dem är hemlösa och sover därför i tunnelbanan, på en tågstation eller någon natt hos en kompis. Anledningen är att de borgerliga partierna inte vill att ungdomarna ska bo kvar i Tyresö. När ungdomarna fyller arton år blir de myndiga. Istället för att fira sin artonårsdag med glädje blir den dagen en fasa för dem. De kastas ut från familjehemmet och blir av med sin gode man.  De får välja mellan att lämna tryggheten och flytta norröver till någon av Migrationsverkets förläggningar eller att stanna kvar i kommunen där de går i skolan och bli hemlösa och sova i tunnelbanan, på tågstationer eller någon natt hos en kompis. 
 
Av de cirka tjugo ungdomar på Tyresö Gymnasium som fyllt arton år får några bo kvar i familjehemmet, några får dela rum i kompisens familjehem, några har flyttat till en vuxenförläggning och några har valt att gå kvar på Tyresö Gymnasium och har ingenstans att bo. De får ett bidrag på ungefär 1 800 kr i månaden från Migrationsverket. De pengarna ska räcka till mat, busskort, telefonkort, kläder – kort sagt allt. 
 
Ett sätt att hjälpa ungdomarna när inte politiken gör det, är att sätta in pengar på Asylkommitténs konto i Handelsbanken. Kontonummer 476 033 101 och clearingnummer 6152. Glöm inte att märka talongen Till Tyresö. Pengarna kommer då till de hemlösa ungdomarna på Tyresö Gymnasium. 
 
Om du vill veta mer om hur det ser ut för de ensamkommande ungdomarna på gymnasiet så kontakta oss ( [email protected] ).
 
Kopiera länk