Aktuellt

Årsmöte 18/3 19.00 Kvarnhjulet

Vänsterpartiets i Tyresö lokalförening har nu genomfört sitt årsmöte 2010. Till styrelse valdes:

Ann Ödlund, ordförande

Gunilla Andersson, kassör  

Inger Diaz, ledamot

Gunilla Andersson

Elisabeth Hedlund, ledamot

Anders Erixon, ledamot

Till revisorer omvaldes Inger Lundgren, ordinarie och Bengt Sommare, ersättare

Val av valberedning kommer att ske vid ett senare medlesmmöte.

Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Under året kommer styrelsens och lokalföreningens arbete att koncentreras på valrörelsen.

Inför kongressen i maj är Ann Ödlund vald som ordinarie ombud och Inger Gemicioglu som ersättare. Kallelse kommer att gå ut till ett medlemsmöte, där vi diskuterar motioner och motionssvar inför kongressen.

Kopiera länk