Övrigt

MEDLEMSSKAP I EUROPEISKA KOALITIONEN MOT RASISM

Den borgerliga majoriteten är nöjda med kommunens arbete mot rasism och främlingsfientlighet. Vi vill inte ansöka om medlemsskap, sa Fredrik Saweståhl.

  

Läs den artikel, vi samtliga partier skickat till Mitt i Tyresö. Efter det att Vänsterpartiet 2007 motionerat om medlemsskap, så fick vi svaret från majoriteten i Tyresö att "vi vill inte".

 

DEN BORGERLIGA MAJORITETEN "NOBBAR" MEDLEMSKAP I EUROPEISKA KOALITIONEN AV STÄDER/KOMMUNER OCH HANDLINGSPLAN MOT RASISM OCH FRÄMLINGSFIENTLIGHET

 

På senaste kommunfullmäktige behandlades två motioner (förslag). En var från Vänsterpartiet om medlemskap i den Europeiska koalitionen av städer/kommuner mot rasism och en från Miljöpartiet om en handlingsplan mot rasism och främlingsfientlighet. En enad opposition yrkade bifall till motionerna.

Motionen om medlemskap har tagit två år för kommunledningen att bereda. När motionerna beretts visar det sig att det är den borgerliga majoritetens sekreterare som ensam stått för beredningen. Kommunledningen har "struntat" i att bereda dem i nämnder. De har också "struntat" i att skicka ut dem på remiss till berörda föreningar (invandrarföreningar), trots ett beslut i fullmäktige att föreningar ska vara remissinstans. Det är att behandla motioner med stor nonchalans. Det skapar ett stort demokratiskt underskott, anser vi.

Fredrik Saweståhl (M) hade följande argument för att avslå motionerna:

"Vi vill inte! Vi vill inte". Vi jobbar redan med frågorna och är nöjda med det arbetet. Vi anser inte att vi ska vara medlemmar. "That´s it!" Han hänvisade också till att det finns lagar; diskrimineringslagen, antidiskrimineringslagen och myndigheter som tar hand om frågorna om det uppstår problem. "Det mesta fungerar bra och vi gör tillräckligt", sa Fredrik Saweståhl

Vi i den samlade oppositionen (S, MP och V) kan bara beklaga att Moderaterna ännu en gång är så "nöjda". Ett medlemskap i den Europeiska koalitionen och en handlingsplan, skulle vara ett viktigt redskap för att strukturera arbetet mot rasism och främlingsfientlighet och göra arbetet mer aktivt. Det är en viktig signal till våra medborgare och till rasistiska organisationer att vi i vårt Trivsamma och Trygga Tyresö arbetar intensivt tillsammans med medborgare och föreningar för att bekämpa rasism och främlingsfientlighet.

I dag är Botkyrka, Kalmar, Malmö, Salem, Stockholm, Södertälje och Uppsala medlemmar. Alltfler städer och kommuner söker medlemskap.

Vi i oppositionen anser det självklart att vi ska intensifiera arbetet mot rasism och främlingsfientlighet och förstår inte alls den borgerliga majoritetens nöjdhet.

Inger Gemicioglu (V)

Martin Nilsson (S)

Kristjan Vaigur (S)

Marie Åkesdotter (MP)

 

Kopiera länk