Aktuellt

INFORMATION FRÅN TYRESÖVÄNSTERN!

Nu har styrelsen och kommungruppen planerat in sina möten för hösten 2009. Här hittar du information om alla kommande aktiviteter.

 INFORMATION OM HÖSTENS AKTIVITETER

 

 

NÄRMASTE MÖTE

 

 

 

1.      På styrelsemötet inför kommungruppen beslutade styrelsen följande:

Vi ska ha våra medlemsmöten efter det att kommungruppen haft sina möten. Vilket gör att vi träffas måndagar en gång i månaden. Jag har redan skickat ut meddelande till alla i kommungruppen om våra kommande möten hösten 2009. Nu har vi bestämt att vi börjar kommungruppsmötet 17.30 och därefter har vi medlemsmöten 19.00- 21.0.0.

Följande datum gäller för kommungruppsmöten och medlemsmöten:

 

Måndagen den 28 september: kommungruppsmöte 17.30 och medlemsmöte klockan 19.00 till 21.00. OBSERVERA DETTA MEDLESMÖTE ÄR INSTÄLLT. KOMMUNGRUPPSMÖTET BÖRJAR 17.30 ALLA ÄR VÄLKOMNA

 

Måndagen den 26 oktober: kommungruppsmöte 17.30 och medlemsmöte klockan 19.00 – 21 00.

 

Måndagen den 23 november: kommungruppsmöte klockan17.30 och medlemsmöte 19.00-21.00

 

Måndagen den 14 december: kommungruppsmöte 17.30 och sista medlemsmötet för året klockan 19.00-21.00 år 2009

 

2    BOKBORD I TYRESÖ CENTRUM

Inger Diaz kommer att boka in följande tider för bokbord i Tyresö Centrum. Mötena blir vid träffpunkten, mittemot scenen i Tyresö Centrum. Följande datum är aktuella:

Det är osäkert om vi kommer att kunna ha några bokbord under hösten, för helt plötsligt har Rodamco bestämt att de vill ha in anmälningar om bokbord m.m. 3 månader i förväg. Vi återkommer om detta senare!

 

 3 oktober, lördag mellan 11-13.00

 

17 oktober, mellan 11-13.00

 

7 november, mellan klockan 11-13.00

 

21 november, mellan klockan 11-13.00

 

5 december, mellan klockan 11-13.00

 

 

 Anmäl dig till Inger Diaz  om du kan delta vid våra bokbord. Det är extra viktig att så många av oss, som möjligt, ställer upp nu inför valrörelsen 2010. Inger Diaz har e-post adress: [email protected] Anmäl dig till henne när du kan stå vid bokbordet. Vi kommer att ta fram material från frågorna i kommuntullmäktige och vårt budget förslag inför 2010 och ev. annat material vi får från partiet centralt.

 

3.      Inför arbetet med budget 2010 så utsåg vi en arbetsgrupp på styrelsemötet, som består av samma personer som förra året: Gunilla Andersson, Inger Diaz, Inger Gemicioglu, Elisabeth Hedlund och Ann Ödlund. Varje person som har förtroendeuppdrag i nämnd ansvarar för att skicka underlag till budgetgruppen. Budgeten tas i kommunfullmäktige den 27 oktober och i kommunfullmäktige den 18 november.. Den 23-24 september har vi budgetberedning, som jag självklart kommer att delta vid och då får vi reda på lie mer hur borgarna tänker kring budget 2010.   Vi kommer också självklart att boka in ett extra medlemsmöte för att kunna fatta beslut om budgeten 2010. Jag kommer också att skicka ut strategi- och budgetplan för 2010 inom de närmaste veckorna till alla i kommungruppen. Kommunens budget blir tuff inför 2010 eftersom vi får ständigt minskade skatteintäkter, mycket beroende på den borgerliga majoritetens skattesänkningspolitik, men framför allt den höga arbetslösheten och olika skattetabeller för de som har jobb och de som har inkomst från pension, sjukersättning eller a-kassa. Den borgerliga regeringen har ju infört att du betalar mer i skatt om du inte har inkomst av förvärvsarbete, vilket är väldigt orättvist, enligt min uppfattning.

 

4       Planerad studiecirkel för kommande förtroendevalda 2010

Jag vill informera om att styrelsen planerar :  att ha en studiecirkel för de som önskar bli förtroendevalda till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder, styrelser och beredningar efter valet 2010 i september.  Tanken är att vi ska ha 7-8 seminarier under hösten och våren för att utbilda nya eller gamla medlemmar om vad det innebär att vara kommunpolitiker:

Preliminärt kan programmet innehålla följande:

1.       Presentation av Vänsterpartiets politik – Lars Ohly inbjuds

2.       Att skriva motioner, interpellationer, reservationer och särskilda yttranden – Helena Duroy inbjuda.

3.       Att tal inför kommunfullmäktige, i nämnder, styrelsen och beredningar – Kalle Larsson inbjuda.

4.       Kommunallagen – Vilka regler gäller i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och nämnder och beredningar, vad har vi som politiker för rättigheter – Mats Einarsson inbjuds.

5.       Att göra en kommunal budget – Hur ser kommunens strategi- och budget plan ut och hur gör vi en egen vänsterbudget – någon från ekonomikontoret inbjuds och Inger Gemicioglu, som gruppledare, går igenom Tyresövänsterns budgetförslag.

6.       Kommunens förvaltningsorganisation vad gäller nämnder och övig organisation – någon från kommunförvaltningen.

 

Anmäl  ert intresse för denna studiecirkel till Inger Gemicioglu,

[email protected]

 Om vi ska kunna få bidrag från ABF så måste vi vara minst 5 personer inklusive studieledaren. Vi hoppas att flera av er kan vara intresserade. Har du synpunkter på det föreslagna innehållet, så mejla till adress som ovanstående. Kom gärna med egna förslag till seminarier. Detta är ett preliminärt förslag.

 

TILL SIST: Vi får besök från Guatemala den 7 och 8 oktober. Det är två kvinnor från vårt samarbetsparti URNG, som ska delta i en stor kvinnokonferens som anordnas av Vänsterns Internationella Forum (VIF). Under två dagar ska vi i Tyresövänstern ta hand om kvinnorna. På kvällen den 7 oktober planerar vi en stor solidaritetsmiddag för kvinnorna. Närmare information om plats och tid kommer styrelsen att meddela. Men boka in dagen i era almanackor redan nu.

 

Inger Gemicioglu/gruppledare.

 

PS: Så snart jag hinner så kommer alla datum att finnas i kalendern på hemsidan.

 

 

 

 

Kopiera länk