Aktuellt

MERA INFORMATION FRÅN TYRESÖVÄNSTERNS STYRELSE

Här kan du läsa om kommande aktiviteter som Tyresövänsterns styrelse planerar under våren. Ställ upp och kom på våra möten. Varje medlems deltagande gör skillnad och hjälper oss att stärka partiet!

I Tyresövänstern april 2009, som skickats ut till alla medlemmar kan du läsa följande!

Styrelsens förslag till Verksamhetsplan 2009

  1. Fortsätta kampanjen fråga medlemmarna. Alla medlemmar ska få besök av representanter får Tyresövänstern. I kampanjen ingår att fråga medlemmarna om vilka frågor som är särskilt viktiga samt hur medlemmarna vill att versamheten inom Tyresövänstern ska bedrivas.
  2. Fortsatt planering av Eu-valet. Vi kommer regelbundet att ha bokbord i Tyresös galleria. Den 9 maj är det valupptakt på Sergels Torg. Mer information om detta kommer senare. Vi kommer att ta fram valmaterial. Bland annat kommer en masstidning att delas ut efter den 16 maj, då den nationella valkampanjen kör igång och valstugorna öppnas.
  3. Kontakter med övriga Södertörnsföreningar. Vi kommer att etablera samarbete med främst Haninge, Huddinge och Nynäshamn. Planer finns på en gemensam diskussionshelg på vänsterpartiets egen kursgård, Syninge.
  4. Information till medlemmarna. Information ska sändas ut via e-post och per brev. Syftet är att alla ska nås och få informationen.
  5. Vi vill starta en studiecirkel i kommunalpolitik via ABF inför det kommande valet 2010. Vi behöver nya engagerade medlemmar som kan tänka sig att ta förtroendeuppdrag i Tyresö kommun.
  6. Vi planerar inför 1 maj och som vanligt kommer vi att ha frukostmöte innan vi träffas vid Medborgarplatsen
  7. Vi kommer att under hösten ha bokbord i Tyresö Centrum en gång i månaden.
  8. Vi planerar att sända program om Tyresövänstern i Tyresö Närradio.

1:a maj

Vi firar traditionenligt 1:a maj med frukost innan vi gemensamt åker in till Medborgarplatsen. Vi samlas klockan 11 00 på förmiddagen i föreningsgården vid Nyboda skola, Kvarnhjulet C. Föranmäl helst så att vi kan planera frukosten. Men det går självklart också att bara droppa in.

9:e maj

Stor valupptakt på Sergels torg inför Eu-valet. Vi har tre fantastiska huvudkandidater

1. Eva Britt Svensson, nuvarande Eu-parlamentariker med fokus på feminism, arbetsmarknad, välfärd, miljö och öppenhet

2. Hanna Lövqvist, ordförande i Kista lokalförening. ledamot distriktets Eu-utskott. Har fokus på motstånd mot överstatlighet, försvar av den svenska kollektivavtalsmodellen samt kvinnors rättigheter.

3. Mikael Gustafsson, tidigare Tyresöbo och under 10 års tid en hårt arbetande och engagerad kommunpolitiker. Ledamot i Vänsterpartiets programkommission, ersättare i Kommunförbundet Stockholms län. Kommer framförallt att arbeta för miljöfrågor, jämställdhetsfrågor och Eu;s demokratisering

Kalendarium för Eu-valet

9 maj – Valupptakt vid Sergels Torg

16 maj – valstugorna öppnas V i Tyresö kommer att informera från vår vanliga bokbordsplats i Tyresö Centrum

17 maj – valaffischeringen startar klockan 10 00.

Vi behöver hjälp med att klistra, spika ihop ställningar för affischerna mm. Alla är välkomna att delta måndag-tisdag 11-12 maj. Du kan också vara med och sätta upp affischer – ta kontakt med Inger Diaz tel: 08-798 36 82!

Kommande bokbord!

Lördagen den 25 april har vi bokbord i Tyresös galleria míttemot scenen mellan klockan 12-14 00. Vi bjuder på juice, godis och diskussion. Kom gärna förbi och prata med oss en stund.

Om planering av bokbord och torgmöten under Eu-valrörelsen!

Inger Diaz och Ann Ödlund, våra valledare, kommer att bli kallade till ett gemensamt möte mellan alla politiska partier i Tyresö. Då ska tider för valbord och torgmöten planeras tillsammans. När detta skett återkommer styrelsen med kalendarium för dessa möten.

Tyresö den 2 april 2009

Inger Diaz, ordförande och Ann Ödlund, ledamot i Tyresövänsterns styrelsen

 

Kopiera länk