Aktuellt

INFORMATION FRÅN TYRESÖVÄNSTERNS STYRELSE

Styrelsen har skickat ut en Tyresövänstern till alla medlemmar. I artikeln kan du läsa om våra kommande aktiviteter och om Eu-valet.

Vi vill först meddela er att vi hade årsmöte den 29 mars. Till ny styrelse valdes:

Inger Diaz, ordförande, tel: 08-798 36 82, mobil 0763-68 22 06

Gunilla Andersson, kassör

Ann Ödlund, ledamot

Årsmötet beslutade också att adjungera: Inger Gemicioglu och Elisabeth Hedlund till styrelsen. Styrelsemötena håller vi klockan 18 00, en timme före våra kommungruppsmöten, som är en gång i månaden inför kommunstyrelsen. I övrigt så har vi kontakt per telefon eller e-post.

Till revisorer för 2009 valde vi: Inger Lundgren, ordinarie och Bengt Sommare, ersättare.

Ny valberedning, som ska ta fram en ny lista inför valet till kommunfullmäktige 2010 kommer vi att välja på medlemsmöte i november. Under tiden sitter den valberedning vi valde 2008 kvar. Den består av Inger Gemicioglu, sammankallande, Elisabeth Hedlund och Ann Ödlund.

På årsmötet valdes Inger Diaz och Ann Ödlund till valledare inför det kommande Eu-valet.

I TYRESÖVÄNSTER FÖR APRIL 2009 STÅR FÖLJANDE VIKTIG INFORMATION!

Gå och rösta den 7 juni!

Det är viktigt att Vänsterpartiet är med och påverkar de beslut som fattas i Eu. Ju fler röster vi får, desto mer kan vi göra för att de beslut som fattas stödjer solidaritet, rättvisa och en hållbar utveckling.

Vi avvisar den överstatliga beslutsmodell som EU bygger på. Den svenska delegationen (V) i GUE/NGL vill gå en annan, demokratisk och mellanstatlig väg. Vi arbetar för att underifrån bygga ett demokratiskt samarbete i hela Europa och globalt – ett alternativ till EU och EMU.

EU-parlamentet är inget riktigt parlament. Trots det ställer den svenska delegationen med Vänsterpartiet, som är med i GUE/NGL upp i valen till EU-parlamentet. Med våra mandat i EU-parlamentet vill vi motverka EU:s utveckling i federalistisk riktning och istället föra tillbaka makt till medlemsländerna.

Arbetet i parlamentet är också en viktig plattform för att sprida information och bilda opinion om vad EU medlemskapet innebär för SVerige. Vi vill använda våra mandat för att i samverkan med andra progressiva krafter demokratisera EU och vrida unionens politik till vänster. Så länge som Sverige är en del av EU arbetar vi akivt och konstruktuvt för vår politik inom unionen.

Nya medlemsländer ska behandlas likvärdigt, men tillåtas övergångsregler och undantag från regler som allvarligt drabbar stora delar av deras befolkning. Den svenska delegationen i GUE/NGl verkar också för att en utträdesparagraf införs i EU:s fördrag.

Visste du att 60-70 % av alla beslut som fattas i Eu också berör de beslut som fattas i din egen kommun Tyresö. Under den kommande valrörelsen kommer vi att förklara för dig, vilka beslut som direkt påverkar dig, som Tyresöbo.

TORSDAGEN DEN 14 MAJ ÄR DET VALUPPTAKT I STOCKHOLMS LÄN.

VÄLKOMMEN TILL EU-DEBATT

Mikael Gustafsson, Vänsterpartiet och kandidat nummer tre på vår Eu-lista

debatterar mot

Anders Ekberg, Folkpartiet

Mötet äger rum  Puben, Folkets Hus, Stadhusplatsen 2, Nynäshamn. Tidpunkt: 19 00

Arrangör är Vänsterpartiet Nynäshamn och Folkpartiet Nynäshamn i samarbete med ABF Söldertörn.

Om du vill prata Eu-politik med vår egen representant på tredjeplats på vår Eu-lista så har du också chansen på Ösmo Marknad den 23 maj. Vi återkommer med tidpunkt.

Tyresövänsterns styrelse vill med detta säga att det är viktigt att alla Tyresöbor använder sin rösträtt i Eu-valet. Om du är Eu-kritisk, så är det desto viktigare att du röstar. Genom att avstå från att rösta om du är Eu-kritiker, gynnar du bara de som arbetar för ett ännu mer överstatligt Europa. Så lägg din röst i Eu-valet på Vänsterpartiet. Det är den största garanti du kan ha för att Eu ska bli mer demokratiskt och solidariskt.

För styrelsen:

Inger Diaz, ordförande

Ann Ödlund, ledamot

Kopiera länk