Aktuellt

Krisen i Sverige drabbar också kommunerna

Allt fler varsel med fler arbetslösa som följd. Skatteintänkterna till kommunerna minskar. Läs Vänsterpartiets kommunalekonomiska rapport. Där står vad vi vill göra åt krisen!

Den borgerlig regeringen tittat bara på när allt fler människor blir varslade och arbetslösa. Sänkt a-kassa gör också att allt fler får svårt att klara sig och tvingas söka försörjningsstöd (socialbidrag) från kommunerna. Det ökar självklart kommunernas kostnader.

Den borgerliga regeringen har fryst statsbidragen till kommuner och landsting, vilket innebär att kommuner och landsting inte fått någon kompensation för löneökningar och inflationen under flera år. Allt fler kommuner får svårt att klara sina budgetar. I förra veckan kunde vi läsa i tidningen att var tredje kommun i Sverige nu börjat varsla lärare. Totalt kommer cirka 3 000 lärare att tvingas lämna sina jobb. Det kommer att slå hårt på skolundervisningen med färre lärare och fler elever i klassena.

Hur är det då med vår egen kommun Tyresö. Redan i december knappt tre veckor efter det att den borgerliga budgeten 2009 antagits i fullmäktige, fick vi en ny skatteprognos. Den visade att Tyresö kommun kommer att få 17 miljoner kronor mindre i skatteintäkter 2009. I slutet av februari kom nästa skatteprognos från Sveriges Kommuner och Landsting. Tyresö kommer att förlora ytterligare 16 miljoner kronor i skatteintäkter.

Sammanlagt saknas alltså 33 miljoner kronor i borgarnas budget. De första 17 miljonerna går att klara utan att det blir alltför kännbart för verksamheterna. Men de 10 miljoner kronorna borgarna "satsade" på grundskolan blir i realiteten ingen satsning.

Nu håller ekonomikontoret och förvaltningsledningen på att ta fram ytterligare ett sparpaket för att spara in de 16 miljoner kronorna. Det är svårt att se att det inte kommer att drabba verksamheterna negativt. Så fort vi i Vänsterpartiet har fått förslaget, så skriver vi en artikel på hemsidan. Vänsterpartiet hade ett annat budgetförslag. Läs vår artikel om budget 2009!

Tillsammans med att den borgerliga regeringens frysta statsbidrag och minskade skatteintäkter så kommer allt fler kommuner att hamna i kris. Så även Tyresö. Det ser dystert ut inför 2010 att få en budget i balans, utan att skära i verksamheterna.

De frysta statsbidragen till kommunerna motsvarar minskade intäkter totalt för kommuner och landsting med 2.9 miljarder kronor. Till detta kommer också att den borgerliga regeringen sänkt skatterna med 100 miljarder kronor.

Vill du läsa om vad vi i Vänsterpartiet vill göra åt krisen, så klickar du på följande länk:

http://www.vansterpartiet.se/images/stories/media/kommunekonomisk_rapportvren2009.pdf

Kopiera länk