Aktuellt

STÖD VÅRT GUATEMALAPROJEKT!

Vi satsar på ett nytt projekt ”Utbildning av Barfota Barnmorskor”.Vi behöver din hjälp att finansiera projektet. Vi är tacksamma för alla bidrag!

De av er som brukar läsa vår hemsida har säkert läst om vänsterpartiet i Tyresös projekt i Guatemala. Vi har arbetat med projektet sedan 1999 och fram till 31 december 2008. Projektet finansierades av Vänsterns Internationella Forum med pengar från SIDA.

Under åren har vi förutom att stödja vårt systerparti URNG (Unidad Revolucionario Naciónal Guatemalteca) också varit med om att stötta de fattiga mayaindiankvinnornas organisering. Vi har bidragit till att 13 kvinnoföreningar har bildads i länet Huehuetenango, som är det fattigaste länet i hela Guatemala.

Vi vill fortsätta att stödja mayaindiankvinnorna, som är diskriminerade för att de är indianer, fattiga och analfabeter. Vi har bildad en förening LUCA (lokal utveckling i Centralamerika), som är en religiöst och politiskt obunden förening.

Vi satsar nu på ett projekt för att utbilda "barfota barnmorskor" i kommunen Chiantla. Där finns 10 mycket avlägsna byar, som endast har tre kvinnor, som hjälper till vid förlossningar. Barnadödligheten är stor i Guatemala och framförallt bland mayaindiankvinnorna. Så mycket som 20 % av mayabarnen dör före 5 års ålder ( i Sverige 0.03 %).

Inom projektet kommer i att utbilda 30 barnmorskor, det vill säga tre barnmorskor per by i kommunen Chiantla. Den första etappen handlar om ett antal seminarier i den största byn, Hierba Buena Baja. Den andra etappen handlar om praktik på regionsjukhuset i Huehuetenango stad under ledning av utbildade läkare och barnmorskor. De 30 kvinnorna behöver hjälp till boende, mat och arbetskläder. Sjukvårdsmyndigheten i Huehuetenango har godkänt projektet och kommer att följa det.

Vi behöver samla in totalt 175 000 kronor för att kunna genomföra projektet. Till dags dato har vi lyckats samla in dryga 40 000 kronor.

Du som känner att du vill bidra, sätter in pengar på LUCA:s postgirokonto:

30 06 11-1 och märker talongen "Barnmorskor".

Alla bidrag stora som små är välkomna!

Vi tar ingen administrationsavgift utan alla pengar går direkt till utbildning av barnmorskorna.

Vill du veta mera om projektet så kan du kontakta:

Inger Gemicioglu, 798 43 66 hemtelefon,  070-422 48 25  mobil, epostadress: [email protected]

eller

Elisabeth Hedlund,  073- 646 27 66  mobil, e-postadress: [email protected]

FÖR EN BÄTTRE VÄRLD!

DIN INSATS KOMMER ATT GÖRA SKILLNAD!

Inger Gemiciglu och Elisabeth Hedlund, LUCA:s styrelse

Vill du veta mer om oss och vårt projekt, titta gärna på vår nya hemsida.

http://www.123minsida.se/luca

 

 

 

Kopiera länk