Aktuellt

Välkommen till medlemsmöte.

hur mår sjukvården

 

Hur mår sjukvården i Tyresö egentligen?

 

Hej!
Nu börjar det dra ihop sig till höstens första medlemsmöte. Den här gången kommer det framförallt att handla om sjukvården i Tyresö. Hur mår den egentligen? Som en del kanske märkt så är det just nu listningsstopp på Trollbäckens och Bollmora vårdcentral. Många upplever också svårigheter att få en akuttid, komma fram på telefonen, att man får orimligt korta besökstider och att det ofta tar upp emot två månader att få tid hos sin läkare. Personalen vittnar om att de arbetar under mycket hård press och en del blir sjukskrivna och vissa slutar.
Vi har bjudit in vår politiker i Stockholms Läns Landsting, Pia Ortiz Venegas som kommer att hjälpa oss att förstå varför vårdcentralerna inte räcker till för oss Tyresöbor. Vi får också tillfälle att ställa frågor och diskutera ämnet.

Vi kommer även att välja de ledamöter och ersättare som ska representera partiet i kommunens nämnder och styrelser under 2016.
Valberedningen kommer att presentera sitt förslag under mötet.

Hjärtligt välkommen ska du vara till biblioteket i Tyresö centrum lördagen den 17/10, kl. 15.00. Mötet är öppet så du får gärna bjuda med dig vänner och bekanta som kan tänkas vara intresserade.

Vi ses där!

Kopiera länk