Aktuellt

RÄDDA STRANDÄNGARNA

Vi kan inte acceptera den planerade byggnationen vid Strandängarna. Byggnationen kommer att förstöra miljön, bevarar inte skärgårdskaraktären och innehåller inga hyreslägenheter.

 Vänsterpartiet kommer att rösta nej till detaljplanerna för Strandängarna etapp 1 och 2 på kommunfullmäktiges sammanträde den 12 juni 2008-06-02

Detaljplanerna för Strandängarna etapp 1 och 2 har länge varit omdiskuterade. Många av Tyresös invånare har också engagerat sig i frågan, speciellt de boende på Strand.

Vänsterpartiet har under hela planprocessen sagt nej till detaljplanerna för Strandängarna. Däremot kanske det inte riktigt framgått att vi sagt nej, inte bara för att det inte kommer att finnas några lägenheter med hyresrätt i området utan huvudskälen är att det området blir för hårt exploaterat. Dessutom tar detaljplanerna inte tillräcklig hänsyn till den känsliga miljön i området och byggnationen är inte anpassad efter områdets karaktär.

Våra huvudskäl till att avslå detaljplanerna är följande:

  • Detaljplanerna tar inte hänsyn till den känsliga miljön i området
  • Byggnationen blir inte småskalig och tar inte hänsyn till skärgårdsmiljön
  • Exploateringsgraden är alltför hög
  • Strandskyddet ska inte upphävas utan bevaras
  • Detaljplanerna har inte någon acceptabel lösning på den ökade trafiken i området
  • Detaljplanerna innehåller inte lägenheter med hyresrätt

Vi i Vänsterpartiet ville ha en småskalig byggnation. De strandnära brygghusen ska definitivt inte byggas. Vi anser också att det hade varit fullt möjligt att ta fram detaljplaner som innehåller lägenheter med hyresrätt och samtidigt bevarar det strandnära området som naturmark för fritids och reaktion.

Vi tar tacksamt emot synpunkter från alla er, som vill delta i debatten om Strandängarna !

Skriv ett debattinlägg till oss på hemsidan eller skicka e-post till: [email protected] eller [email protected] 

Inger Gemicioglu/gruppledare Vänsterpartiet i Tyresö

I den här bilagan kan du läsa det ersättaryttrande som vi la fram i kommunstyrelsen 2008-05-27

__ 69 70 Strand__ngarna 2008-05-27.doc

Kopiera länk