Aktuellt

Varför ställs inte samma kvalitetskrav på alla våra förskolor

Vi har tillsammans miljöpartiet skrivit en motion till fullmäktige, där vi kräver att kommunen ställer samma krav på alla förskolor oavsett driftsform.

Här kan du i bifogad fil läsa vår motion.

privata f__rskolor, absolut sista 060326.doc

 

Vänsterpartiet och miljöpartiet i Tyresö la den 27 mars fram en gemensam motion. Motionen handlar om att Tyresö kommun ska ha samma kvalitetskrav på de privata förskolorna som de kommunala. Idag drivs nära 50 % av våra förskolor i privat regi men det skrivs inga avtal, som innehåller krav på kvalitet, måluppfyllelse och uppföljning.

Vi tycker det är skrämmande att Tyresö kommun inte ställer samma krav på samtliga förskolor i kommunen. Enligt skollagen ska alla förskolor följa de uppställda kraven. Den borgerliga majoriteten kräver heller inte att de privata förskolorna lever upp till kommunens mål. Målet om att öka andelen högskoleutbildad personal anser uppfyllt när 43 % av de kommunala förskolorna uppfyllt detta (målet var 40 %). Att sedan de privata bara har 22 % högskoleutbildad personal räknas inte med.

För våra föräldrars och barns skull, kräver vi nu att den borgerliga majoriteten tar sitt ansvar och via avtal ställer samma krav på förskolorna oavsett driftsform. De flesta barnfamiljer väljer inte förskola efter driftsform utan efter närhetsprincipen. Vi vill att de ska kunna känna sig säkra på att de privata förskolorna lever upp till samma krav på en god pedagogisk verksamhet, de mål och kvalitetskrav, som krävs av de kommunala förskolorna.

Har du synpunkter, så kontakta gärna mig, Inger Gemicioglu. E-post: [email protected], mobil: 070-422 48 25

Kopiera länk