Aktuellt

TYRESÖVÄNSTERNS ÅRSMÖTE DEN 2 MARS

Vi valde nu styrelse, ombud till partiets kongress och Inger Diaz hade gjort i ordning en läcker italiensk buffé.

Lena Hallberg utsågs att vara ordförande ett uppdrag som hon skötte med den äran. Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet och samtliga verksamhetsberättelser godkändes utan förändringar.

Till ny styrelse valdes:

Inger Diaz, ordförande      (omval 1 år)

Gunilla Andersson, kassör (omval 1 år)

Parivash Vari far               (nyval)

Årsmötet antog en motion till lokalföreningen om att stötta våra kamrater i URNG, Huehuetenango med 10 000 kronor.

Ann Ödlund hade skrivit en motion till kongressen om att partiet bör definiera begreppet "medelklass" kontra "kontra arbetarklass". Utgångspunkten är att de som vi i Vänstern ofta definierar som arbetarklass, själv inte upplever att de tillhör denna. Motionen antogs av årsmötet.

Ann Ödlund hade också skrivit en motion om att Tyresö Kommun bör undersöka möjligheterna att inrätta hundrastgårdar i Tyresö. Årsmötet beslöt att lägga fram denna motion vid nästa kommunfullmäktige.

Årsmötet gav den nya styrelsen i uppdrag att komma med förslag till utåtriktade aktviteter under året, eftersom alla var överens om att vi måste synas och höras mer bland Tyresöborna. Detta förslag kommer att presenteras på nästa medlemsmöte.

 

 

Kopiera länk