Aktuellt

Sjuka får leva på socialbidrag istället för sjukersättning

Läs artikeln nedan om hur borgarns politik slår mot långtidssjuka och arbetslösa. Dessutom kommer kommunens kostnader för socialbidrag att öka!

  

 

Sjuka får socialbidrag istället för sjukpenning

 

Dagen innan julafton skickade regeringen ut en remiss med förslag på

historiska försämringar av sjukförsäkringen. Planen är att de nya

reglerna ska träda i kraft redan vid halvårsskiftet 2008. I och med detta

vältrar Reinfeldt över kostnader på Sveriges kommuner.

Fredrik Reinfeldt tycker att det ska löna sig att vara högavlönad och

frisk. Därför sänker han ersättningarna för alla som haft oturen att

drabbas av ohälsa och arbetslöshet. Och därför föreslår regeringen i

remissen att sjuka ska få socialbidrag istället för sjukpenning.

Enligt regeringens förslag ska man bara kunna vara sjukskriven ett år.

Endast om man har livshotande sjukdomar ska man få förlängd sjukpenning i

högst 18 månader med sänkt ersättning från 80 till 75 procent.  

Om man blir sjuk igen efter dessa 18 månader och är arbetslös ska man med

Reinfeldts nya regler inte längre få sjukpenning. Även om det är

livshotande. Då hänvisar Reinfeldt oss till socialbidrag.

Som socialbidragstagare i Stockholm får man inte ens ett SL kort numera.

Hur ska man då ha råd att besöka sjukhus, nära och kära? Och vart är

vi på väg? Vad är det som säger att en svårt sjuk människa som i ena

stunden inte ens har rätt till ett SL kort, i andra stunden ska ha rätt

till lika bra och dyr vård som självaste Reinfeldt?

Arbetsförmågan hos sjukskrivna ska enligt förslaget redan efter 6

månader prövas mot hela arbetsmarknaden. Om en sjukskriven

förskolelärare med ryggont från Borlänge kan ta ett jobb som exempelvis

spärrvakt i Stockholm går hon miste om sin ersättning. Även om hon

aldrig skulle få jobbet som spärrvakt. Regeln urholkar

anställningsskyddet och gör att många sjukskrivna kommer att förpassas

till arbetslöshet eller socialbidrag.

Regeringen motiverar de sänkta ersättningsnivåerna och tidsgränserna med

att det ökar incitamenten att arbeta. Men på vilket sätt ökar

incitamenten hos en kvinna med bröstcancer, trafikskada eller depression av

att hon blir fattigare? Problemet är ju att man som sjuk inte har full

arbetsförmåga. Och på vilket sätt tillfrisknar man snabbare av att ha

den ekonomiska stressen som gnager på livet?

Reinfeldt gör miljardbesparingar på sjuka, trots att överskotten i

sjukförsäkringen uppgår till 14 miljarder kr bara i år. Men istället

för att överskotten kommer oss försäkrade tillgodo, används de för att

finansiera sänkta skatter för landets miljonärer och bidrag till

överklassnära tjänster.

I och med att allt fler människor som är sjuka tvingas söka socialbidrag

så kommer kommunernas utgifter att öka. Regeringen har dock inga som helst

planer på att ersätta kommunerna för denna enorma förändring.

I regeringens budget för 2008 fryses statsbidragen vilket innebär kraftiga

nedskärningar i välfärden på sex miljarder år 2010 och 3,2 miljarder

år 2009. I och med försämringarna för sjuka måste kommunerna skära ner

ytterligare på välfärden för att finansiera det ökade behovet att

försörjningsstöd.

Vi vet att människor är både starka och ömtåliga, därför vill vi

värna om den solidariskt finansierade sjukförsäkringen. Plånbokens

tjocklek får inte avgöra våra möjligheter att leva ett värdigt liv.

 

LiseLotte Olsson, riksdagsledamot för Vänsterpartiet i

socialförsäkringsutskottet

Kopiera länk