Aktuellt

Den borgerliga alliansens orättvisa politik

Läs artikeln och bifogade fil nedan om hur borgarnas politik slår som de mest sjuka, låginkomsttagare, arbetslösa och sjukskrivna. Läs också artikeln om skolan i Tyresö på hemsidan.
Dags att göra någonting för att stoppa eländet!

 

Vänsterpartiet har tagit fram en rapport över den borgerliga politikens effekter på nationella nivå, men även inom Stockholms Läns Landsting och Stockholms Stad efter ett år vid makten. Av rapporten framgår tydligt hur den borgerliga majoriteten har tilldelat de välbärgade stora skattesubventioner på bekostnad av låg- och medelinkomsttagare, arbetslösa och sjuka.

Så här säger Ann-Margarethe Livh (v) oppositionsråd i Stockholms stad:

– Det är förfärligt att se hur alliansens politik undergräver den sociala och ekonomiska grundtryggheten för barnfamiljer, arbetslösa och sjuka samtidigt som man säger sig stödja dessa grupper. Rapporten visar bland annat att en ensamstäende stockholmsförälder med två små barn och en inkomst på 20 000 kronor tjänar totalt 29 kronor i månaden på alliansens sänkta skatter och höjda avgifter. Om personer förlorar sin anställning får han eller hon istället 710 kronor mindre i plånboken varje månad.

De stora vinnarna i alliansens Stockholm är ett högavlönat par utan barn. Två sammanboende med en inkomst på 75 000 respektive 45 000 kronor tjänar 12 672 kronor i månaden på förändringarna. –

I bifogade fil har jag skrivit en redogörelse över den djupt orättvisa politik, som borgarna bedriver i landstinget. En politik som slår mot kommuner och stadsdelar som har de mest sjuka, medan läkarmottagning efter läkarmottagning etableras i centrala innerstaden, där de minst av allt behövs.

Kamrater, det är verkligen dags att vi börjar protestera. Det finns flygblad från landstinget om Vårdval Stockholm och höjningen av SL-taxorna. Låt oss samlas och dela ut dessa i vår egen kommun Tyresö.

Inger Gemicioglu

DET H__NDER I LANDSTINGET.doc

 

Kopiera länk